Invitation to Autumn Meeting – Kutsu syyskokoukseen 2016

Hangouts etäyhteys tästä linkistä!
Katsokaa myös chatti pöytäkirjasta.

(in English: see blog post)

Kutsu Open Knowledge Finland ry:n  syyskokoukseen 2016

 • Ajankohta: perjantai 2.12.2016 klo 15
 • Sijainti: Ravintola Palema, Työpajankatu 2,  Helsinki
 • Etäosallistuminen: Adobe connect, Google Hangout tai vastaava
 • Ilmoittautuminen kokoukseen:  http://okf.fi/autumn-meeting-2016-registration

Jäsenistö voi osallistua kokoukseen joko tulemalla paikan päälle tai etäosallistumismahdollisuutta käyttäen. Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 30.11.2016 on edellytys äänestysoikeuden saamiselle etäyhteyden yli.

Ilmoittautuminen etukäteen ei ole pakollinen paikan päällä osallistuville, mutta toivottavaa mm. tarjoilun ja muun logistiikan kannalta.

Mikäli et ole vielä yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja olla näin mukana kokouksessa täytä liittymislomake viimeistään 30.11.2016 klo 23.59 mennessä.

Mikäli olet käytettävissä yhdistyksen hallitukseen tai core-tiimiin 2017 ilmoitathan kiinnostuksestasi lomakkeella.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Säännöt on päivitetty ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 27.10.2016:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan jäsenluokat, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma
 7. vahvistetaan talousarvio
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ennakkovalmistelu

Tämä vuosikokoussivu julkaistiin 16.11.2016.

Materiaalit

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen sääntöjen 6 §: “Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolmesta (3) yhdeksään (9) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”

Jäsenhakemuksen voi lähettää verkossa.

Hallituksen lisäksi yhdistyksellä on toiminut hallitusta laajempi ja enemmän käytännön toimintaa pyörittävä core-tiimi. Core-tiimi pitää yhteyttä muun muassa Facebook-ryhmän ja -chatin kautta aina tarpeen vaatiessa, eli välillä säännöllisesti, välillä epäsäännöllisesti. Kiinnostuksesta hallituksen tai core-tiimin jäsenyyttä kohtaan pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Core-kokoonpanoa ei päätetä vuosikokouksen yhteydessä, vain hallituksen.

Kuva: Seta ry