Open Knowledge Roadshow 2014

[pseudocontent]

tarrat

Syksyllä 2014 järjestettävä Avoimen tiedon kuntakiertue “Open Knowledge Roadshow 2014” koostuu päivän mittaisista tapahtumista kuudessa kaupungissa. Tavoitteena on käynnistää ja tukea paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa maanlaajuisesti.


Tämän sivun lisäksi kiertuetta voi seurata Facebookissa ja Twitterissä tagilla #okroadshow

Kiertueen yhteyshenkilö on Antti Poikola ( 0443375439, antti.poikola [A] gmail.com ) ja paikkakunnilla yhteyshenkilöinä toimivat:

  • Turku – Sanna Jokela (+358 40 766 4607, sanna.jokela _ okf.fi)
  • Mikkeli – Mari Kivinen (+358 44 036 1626, mari.kivinen _ okf.fi)
  • Pori – Petri Linna (+358 40 826 2720,  petri.linna _ okf.fi)
  • Oulu – Juhani Heikka (+358 44 7031627, juhani.heikka _ ouka.fi)
  • Rovaniemi – Jukka Aaltonen (+358 40 7325954, jukka.aaltonen _ okf.fi)
  • Tampere – Matti Saastamoinen (+358 40 820 4610, matti.saastamoinen _ okf.fi)
  • Lappeenranta (varmistuu myöhemmin)

Ilmoittautuminen tapahtumiin

Roadshow koostuu eri kaupunkien tapahtumista, jotka ovat itsenäisiä ja sisällöiltään hyvinkin erilaisia, mutta tavoitteena kaikilla on lisätä avoimen tiedon tuntemusta omalla alueella, sekä verkottaa avoimen datan ihmisiä ympäri maata.

Kohdekaupunkien tarkat ohjelmat ja ilmoittautumiset avataan syksyn mittaan:

OK_roadshow_logo_short2014_TKU_pieni Turku 29.9.

OK_roadshow_logo_short2014_MIK300 Mikkeli 13.10.

OK_roadshow_logo_short2014_POR300 Pori 15.10.2014

OK_roadshow_logo_short2014_OUL300 Oulu 27.10.

OK_roadshow_logo_short2014_ROV300 Lappi 01.12. Rovaniemellä

OK_roadshow_logo_short2014_TRE300 Tampere 6.11.

Lappeenranta alustavasti keväällä 2015

 


 

Open Knowledge – Avoin tieto

Open Knowledge eli avoin tieto on laaja käsite, joka pitää sisällään kaiken avoimen tiedon geeneistä paikkatietoon tai kirjallisuudesta ohjelmistokoodiin riippumatta siitä, kuka tiedon on alunperin tuottanut. Tiedon avoimuus tarkoittaa sitä, että se on vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja uudelleen jaettavissa.

Tiedon avoimuudella saavutetaan merkittäviä hyötyjä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla: tieteessä, kulttuurissa, hallinnossa ja taloudessa. Tiedon avaamisessa ja hyödyntämisessä ollaan kuitenkin maailmanlaajuisestikin vasta alkutaipaleella, aivan kuten Internetin hyödyntämisessä oltiin vielä 90-luvulla.

Kaupungeissa avoin tieto ilmenee mm. julkishallinnon datan avaamisen ja hyödyntämisen myötä. Paikallinen toiminta datan avaamisessa onkin tärkeää, sillä suuri osa hyödyllisestä julkisesta datasta on kuntien hallinnoimaa. Maailmalla niin isot, kuin pienetkin kaupungit Alkmaarista Québeckiin avaavat omia tietovarantojaan. Suomessa pisimmälle ovat edenneet Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudut, mutta myös mm. Turussa, Jyväskylässä ja Mikkelissä on otettu kaupungin tietovarantojen avaaminen työn alle. Datan avaamisen ohella avoin tieto kaupungeissa liittyy mm. osallistumiseen, demokratiaan ja kaikenlaiseen kaupunkilaisten yhteistoimintaan. Avoin tieto mahdollistaa myös resurssiviisaita ratkaisuja mm. liikenteen järjestämisessä.


Miksi Roadshow

Koko kiertueen tavoitteena on käynnistää ja tukea avoimeen tietoon liittyvää paikallistoimintaa saattamalla aiheesta kiinnostuneita yhteen eri kaupungeissa. Usean kaupungin kiertue mahdollistaa myös kansallisesti merkittävien aiheiden käsittelyn ja laajemman näkemyksen muodostamisen. Kiertueen tuloksena tiedon avaamiseen ja avoimen tiedon hyödyntämiseen liittyvä toiminta lisääntyy kohdepaikkakunnilla ja toimivia käytäntöjä aletaan kopioida kaupunkiseutujen välillä.


Paikallisen toiminnan merkitys julkisen datan avaamisessa

Toukokuussa valtiovarainministeriö asetti Avoimen tiedon ohjelman vuosille 2013-2015. Valtiolla on kuitenkin vain rajoitettu rooli julkishallinnon datan avauksessa, sillä erittäin suuri osa hyödyllisestä datasta löytyy kunnista.

Pääkaupunkiseudulla avoimen tiedon parissa toimivia tahoja on jo paljon, kuten myös menestyksekkäitä esimerkkejä avoimen tiedon käytännöistä. Siellä tiedon avaajien ja tiedon hyödyntäjien verkosto näyttää kasvavan ja laajenevan lumipallon tavoin – on helppo lähteä mukaan, kun ympärillä on esimerkin näyttäjiä.

Tiedon avoin jakaminen yksin ei ole kovin palkitsevaa. Avoimuudesta on avaajalle itselleen hyötyä vasta kun sen kautta syntyy uusia yllättäviä yhteistyömahdollisuuksia. Vaatii poikkeuksellista rohkeutta ryhtyä toimimaan avoimesti, jos muut tekevät toisin. Ehkä tästä syystä avoimen tiedon toimintakulttuuri ei Suomessa ole vielä muutamia poikkeuksia lukuunottamatta levinnyt pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, vaikka yksittäisiä kiinnostuneita ihmisten ja organisaatioita onkin jo ympäri maata.

Paikallistoiminta voi kuitenkin lähteä liikkeelle pienestä ja voimistua nopeastikin. Esimerkiksi Euroopan komission innovaatiopalkinnollakin palkittu Helsingin seudun tietovarantojen avaamishanke Helsinki Region Infoshare (HRI) lähti liikkeelle pari vuotta sitten siitä, että oikeat ihmiset sattuivat kohtaamaan oikeassa paikassa.

Helsingin hanke on puolestaan ollut mallina ja inspiraationa Tampereen seudun Open Data TRE -projektille, joka on nopeasti koonnut yhteen avoimesta tiedosta kiinnostuneita ja alkanut edistää datan avaamista paikallisesti. Tamperelaisten sanoin “HRI on ollut hyvä kirittäjä ja sparraaja – toivottavasti menemme kohta jo Helsingin ohi datan avaamisessa”. Tällaisia tärkeitä kohtaamisia ja paikallisyhteisöjen vahvistumisia sekä inspiraation leviämistä toivottavasti tapahtuu kaikissa Roadshowkaupungeissa syksyn aikana.

Kiertuepaikkakuntien tapahtumien suunnittelu ja toteutus pohjautuu kokemuksiin, joita paikallisverkoston rakentumisesta on saatu Helsingissä ja Tampereella. Hyviä malleja pyritään toistamaan muissa kaupungeissa. Kaupungit ovat kuitenkin erilaisia ja jokaisen paikkakunnan ohjelma rakennetaan paikallisten datan avaajien ja tiedon käyttäjien kanssa ja heidän lähtökohdistaan – kannettu vesihän ei kaivossa pysy. Tarkoituksena on hyödyntää kunkin kohdekaupungin jo olemassaolevaa toimintaa: nostaa esille paikallisia toimijoita ja linkittää kiertue paikallisiin tapahtumiin ja yhteisöihin.

Liikkeelle voi ja pitääkin lähteä pienestä. Hyvä alku on kerätä keskusteluyhteyteen paikallisia avoimuudesta ja datasta kiinnostuneita. Facebookissa on jo muutamille kaupungeille vakiintuneita paikallisia avoimen datan yhteisöjä ja muutamille muille orastavia alkuja.


Kiertueen järjestäjät

Open Knowledge Roadshown järjestävät kiertuekaupunkien paikalliset avoimen datan toimijat Open Knowledge Finlandin (OKFFI) avustuksella.


 

[/pseudocontent]

[pseudosidebar]

[/pseudosidebar]

One thought on “Open Knowledge Roadshow 2014”

Comments are closed.