Avoin julkishallinnon data -mestarikurssi

 

MISTÄ ON KYSE?

Julkishallinnon organisaatioiden tietokantojen ja aineistojen julkaiseminen avoimesti (avoimella lisenssillä) on kirjattu hallitusohjelmaan. Valmisteilla oleva JHS-työ tulee täsmentämään keväällä 2014 lisenssivaatimusta. Käytännössä lisenssisuositus tulee olemaan Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY).

Edelleen jää kuitenkin avoimia kysymyksiä:

  1. Minkälaista aineistoa voi julkaista avoimesti, mitä taas ei?
  2. Missä aineistot julkaistaan? Organisaation omilla verkkosivuilla vai jossain muualla?
  3. Missä formaatissa aineistot on julkaistava? Mitä koneluettava ja konekäsiteltävä tarkoittaa käytännössä?
  4. Miten aineiston nimike, tekijätaho, julkaisupäivä ja versionumero tulee merkitä?
  5. Mitä vastuita organisaatiolle jää sen julkaiseman datan käytöstä?
  6. Miten Creative Commons -lisenssit käytännössä toimivat?
  7. Miten tulisi edetä aineistojen julkaisemisprosessissa?
  8. Miten julkaisuprosessista saadaan mahdollisimman jouheva ja virheetön?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjoaa vastauksen OKF Finlandin Avoin julkishallinnon data -mestarikurssi keväällä 2014. Kurssi saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kurssi koostuu kuudesta koko päivän kestävästä koulutuksesta Helsingissä, Aalto-yliopiston Media Factoryn tiloissa Hämeentie 135 A:ssa. Kurssille hyväksytään hakemuksen perusteella osallistujia julkishallinnon organisaatioista, yksi henkilö organisaatiota kohti.

 

KURSSIN AIKATAULU JA KOULUTTAJAT

Hakuaika kurssille on päättynyt 13.1.2014.

Ke 5.2. Johdanto ja case-esimerkit

Mitä on avoin data ja avoin sisältö? Kurssin 1. päivänä käydään läpi avoimen tiedon ja avoimen datan kenttää, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa ja maailmalla. Periaatteiden lisäksi käydään läpi käytännön esimerkkejä sekä osallistujien organisaatioiden omia potentiaalisia avattavia tietoaineistoja. Esittelemme netissä valmiina olevat ohjeet, työkalut ja alalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden verkostot. Osallistujat aloittavat oman organisaationsa datan avaamisen suunnittelun.

Kouluttajat: Tarmo Toikkanen (OKF Finland, Creative Commons Suomi), Petri Kola (YLE), Antti Rainio (Navinova)

To 6.3. Tekijänoikeus ja avoimet lisenssit

Mikään tieto ei ole avointa, ellei sitä avata avoimella lisenssillä omistajan toimesta. Tällä kerralla käydään läpi tekijänoikeudet, lähioikeudet sekä niiden rajoitukset havainnollisten esimerkkien avulla. Käsittelemme myös avoimia lisenssejä, jotka ovat datan avaamisen perustyökalu. Erityisesti tutustumme Creative Commons -lisenssiperheeseen (mukaanlukien CC0-lisenssi), jotka ovat käytännön standardi avoimen tiedon alalla. Osallistujat pohtivat oman avattavan datansa lisenssivalintoja, merkintätapoja ja tekijänoikeus- sekä vastuulausekkeita.

Kouluttajat: Tarmo Toikkanen (OKF Finland, Creative Commons Suomi)

To 27.3. Teknologia, luova uudelleenkäyttö ja sovellukset

Kolmannella kerralla käsitellään avoimen datan teknistä toteutusta. Miten data muotoillaan, missä muodossa se julkaistaan, missä se julkaistaan? Miten lisenssit ja tekijätiedot merkitään, miten versioidaan? Konkreettisilla esimerkeillä avataan avoimen datan jatkokäytön mahdollisuuksia. Lisäksi pienryhmissä suunnitellaan ideoita uusiin datapohjaisiin sovelluksiin ja palveluihin.

Kouluttajat: Tarmo Toikkanen (OKF Finland, Creative Commons Suomi), Antti Poikola (OKF Finland, Otavan Opisto), Ilkka Pirttimaa (MIPsoft Oy), Pekka Sarkola (Poscon Oy)

To 10.4. Riskit ja mahdollisuudet

Kurssin neljännellä kerralla käymme läpi laajasti datan ja sisällön avaamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Miten avaamisprosessi aloitetaan, etenee ja ylläpidetään? Miten käsitellään organisaation sisäistä muutoskitkaa? Miten avataan osallistumismahdollisuuksia kumppaneille ja kansalaisille?

Kouluttajat: Tanja Lahti (Helsinki Region Infoshare, Helsingin Kaupungin tietokeskus), Johanna Kotipelto (Verohallinto), Petri Kola (YLE)

To 24.4. Demot ja prototyypit

Mitä avoimella datalla ja sisällöllä voi tehdä ja miten sitä voi soveltaa organisaatiossa? Tällä kerralla painotus on konkreettisissa esimerkeissä ja sovellusideoissa, joita työstetään yhdessä pienryhmissä.

Kouluttajat: Tarmo Toikkanen (OKF Finland, Creative Commons Suomi), Teemo Tebest (Yle), Susanna Ånäs (Wikimedia Suomi)

To 12.6. Datan avaaminen ja demojen esittely

Viimeisellä koulutuskerralla osallistujat esittelevät omat avatut tai avattavat tietoaineistonsa, tähän mennessä läpikäydyn prosessin sekä tulevaisuuden suunnitelmansa. Kurssin lopuksi sovitaan jatkotoimenpiteistä, yhteydenpitovälineistä sekä kurssilla syntyneen osaamisen ja aineistojen jatkohyödyntämistavoista.

Mestarikurssin hinta on 200€/osallistuja, joka laskutetaan osallistujan työnantajalta. Hintaan sisältyy koulutuspäivien lounas- ja kahvitarjoilut. Osallistuja on itse vastuussa matkakuluistaan koulutukseen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

KURSSIMATERIAALI

Kurssin aikana kuvatut puheenvuorot katsottavissa Vimeossa.

 

LISÄTIETOJA

Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry, Creative Commons Suomi & Aalto-yliopisto) Tarmo[a]okf.fi

One thought on “Avoin julkishallinnon data -mestarikurssi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.