Open API -työryhmä

Open Knowledge Finlandin Open API (avoimet ohjelmistorajapinnat) -työryhmässä joukko yritysten ja julkishallinnon edustajia, tutkijoita sekä muita aiheesta kiinnostuneita työstää avoimiin ohjelmistorajapintoihin liittyvää maailmaa eteenpäin. Työryhmä työskentelee niin sanotun “API talouden” (engl. API Economy) parissa ja laatii erilaisia suosituksia sitä varten.

Ryhmän näkyvin aikaansaannos on avoimen rajapinnan määritelmä, joka löytyy osoitteesta:
www.avoinrajapinta.fi

Tarve yhdessä määritetylle avoimelle rajapinnalle syntyi, kun huomattiin, että julkisella sektorilla määritellään sama asia hyvin eri tavoin. Oli tärkeää täsmentää, mitä avoimella rajapinnalla tarkoitetaan varsinkin tietojärjestelmien kilpailutuksen yhteydessä. Nyt avoimen rajapinnan -määritelmää hyödyntää jo esimerkiksi Suomen valtio ja Helsingin kaupunki, jonka tietotekniikkastrategia viittaa suoraa avoimen rajapinnan määritelmään.

Yhteystiedot ja viestintäkanavat:

1. Sähköpostilista. Liity sähköpostilistalle (maksimissaan 4 viestiä vuodessa tarpeen mukaan)
2. {API:Suomi} -facebookryhmä
Tässä Facebook-ryhmässä keskustellaan rajapinnoista (API) yleensä (suljetut + avoimet). Näin siksi, että rajapintojen parissa työskenteleviä ihmisiä on Suomessa vielä melko vähän, joten yhteinen ryhmä tukee koko ekosysteemin kehittymistä. Yhteisestä ryhmästä käytiin aikoinaan keskustelu, joka löytyy täältä.

Lisäksi hyvää yleistietoa Apeista yleensä löytyy Suomeksi myös {API:Suomi} www.apisuomi.fi -sivustolta.

Group contact person
Mika Honkanen, mika.honkanen[a]okf.fi, +358 50 411 6720, @mikahonkanenfi

Mika Honkanen työskentelee HIIT:n My Data -tutkimusryhmässä tutkimusalueenaan omaan dataan liittyvät rajapinnat. Hänellä on myös hyvin aktiivinen toimija startup-maailmassa ja ollut mukana perustamassa useita ohjelmisto- ja IoT-yrityksiä Suomeen. Lisäksi hän on toiminut yhtenä arkkitehtinä avoimen rajapinnan määritelmän laadinnassa. Mika on kiinnostunut tietoon perustavasta arvonluonnista ja siihen liittyvästä rajapintamaailmasta. Hän uskoo, että avoimen tiedon tulevaisuus on hyvissä rajapinnoissa. Digitaalisen tiedon määrän arvioidaan kasvavan noin 40 % joka vuosi, joten pian “koneluettavaa tietoa” ei ole enää mielekästä siirrellä tiedostojen (esim. XML / CSV) avulla. Rajapinnat auttavat optimoimaan tiedonkäsittelyä jakamalla tiedon halutun kokoisiin osiin (osajoukkoihin) ja tekevät digitaalisten tietovirtojen käsittelystä reaaliaikaista, helppoa ja tehokasta. Mika osallistuu myös kansallisen palveluväylän (X-road) suunnitteluun ja on mukana laatimassa Suomelle omaa API-strategiaa, joka tarkoituksena on tehostaa digitaalisen Suomen toimintaa lähitulevaisuudessa merkittävästi.