Yhdistyksen vuosikokous 2013

Kokouskutsu

Kutsu Open Knowledge Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2013

Tervetuloa Open Knowledge Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään lauantaina 9.2.2013 Tuusulassa OKF Finland Conventionin -tapahtuman yhteydessä. Jäsenistö voi osallistua kokoukseen joko tulemalla paikan päälle tai etäosallistumismahdollisuutta käyttäen.

OKF Finland Convention on Suomen avoimen tiedon yhteisöä kokoava kaksipäiväinen tapahtuma, jonka päätteeksi vuosikokous järjestetään lauantaina (lisätietoja osoitteesta: https://fi.okfn.org/convention/ ). Vuosikokoukseen osallistuminen ei edellytä Convention-tapahtumalipun lunastamista, mutta jäsenistö on erittäin tervetullutta osallistumaan myös koko Convention-tapahtumaan.

Mikäli et ole vielä yhdityksen jäsen, mutta haluat liittyä ja olla näin mukana kokouksessa täytä liittymislomake osoitteessa http://bit.ly/OKF_Finland_membership_application viimeistään la 9.2.2013 klo 13.00 mennessä. Mikäli olet käytettävissä yhdistyksen hallitukseen 2013-2014 ilmoitathan kiinnostuksestasi lomakkeella: http://bit.ly/available_for_OKFFI_board

Tarkemmat tiedot kokouksen ajasta, paikasta sekä kokouksen esityslista löytyvät tämän viestin alta.

Helsingissä 25.1.2013
Open Knowledge Finland ry:n hallituksen puolesta,

Jussi Nissilä, Open Knowledge Finland ry:n hallituksen sihteeri

Kokouksen asialista

Open Knowledge Finland ry. Sääntömääräinen vuosikokous 2013

Aika: 9.2.2013 klo 14:00

Paikka: Rantatie 34, 04310 TUUSULA (etäosallistuminen Adobe Connect -alustalla)

Osallistujat: kokouksen osallistujat todetaan ilmoittautusmislomakkeella (Mahdollisiin äänestyksiin ei voi osallistua jos ei ole ilmoittautunut kokoukseen.)

Etäosallistuminen: https://otavanopisto.adobeconnect.com/nettikansa

Asialista kalvoesityksenä: http://bit.ly/okffi_vuosikokous_esityslista

Toimintasuunnitelma: http://bit.ly/OKF_Finland_Roadmap

Budjetti


 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Kola

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös:

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös:

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätös:

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

Päätös:

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: “Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.”

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Hallituksen esitys: Todetaan verkon kautta ja fyysisesti läsnä olevat osanottajat.

Päätös:

3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kutsuilmoitus julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla ja toimitettiin kaikille yhdistyksen jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille sähköpostitse x.x.2013.

Hallituksen esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Toimintakauden 21.12.2012 – 9.2.2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen perustamiskokouksessa 21.12.2012 valittiin hallitus lyhyelle perustamiskokouksesta ensimmäiseen vuosikokoukseen kestävälle toimikaudelle. Tältä lyhyeltä toimikaudelta ei ole tehty tilinpäätöstä, toimintakertomusta, eikä toiminnantarkastusta.

Hallituksen esitys: Toimintakauden 21.12.2012 – 9.2.2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto siirretään käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuksen yhteydessä yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014.

Päätös:

6. Toimintakauden 21.12.2012 – 9.2.2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Hallituksen esitys: Toimintakauden 21.12.2012 – 9.2.2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille siirretään käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen kanssa yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014.

Päätös:

7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013

Yhdistyksen perustamiskokouksen jälkeen tammikuussa 2013 toteutettiin avoin strategiaprosessi, jonka aikana kiteytettiin yhdistyksen toiminnan strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelma OKF Finland Roardmap -dokumenttiin ( http://bit.ly/OKF_Finland_Roadmap ). Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee avoimen strategiaprosessin tulokset ja toimintasuunnitelman vuodelle 2013.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

Päätös:

8. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2013

Yhdistyksen sääntöjen 5 §: “Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.”

8.1. Liittymis- ja jäsenmaksut varsinaisille jäsenille

Päätös:

8.1. Liittymis- ja jäsenmaksut kannatusjäsenille

Päätös:

9. Vuoden  2013 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Rahastonhoitaja esittelee talousarvion.

Hallituksen esitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2013.

Päätös:

10. Yhdistyksen puheenjohtajien ja hallituksen valitseminen

Yhdistyksen sääntöjen 6 §: “Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 – 9  muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.”

10.1. Valittavan hallituksen koko

Päätös:

10.2. Puheenjohtajien valinta

Puheenjohtajaehdokkaiden esittäytyminen

Päätös:

10.3. Hallitusten jäsenten valinta

Hallitusehdokkaiden esittäytyminen

Päätös:

11. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta tarkastamaan toimintavuoden 2013 hallintoa ja tilejä

Yhdistyksen sääntöjen 11 §: “valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa”

Päätös:

12. Muut asiat

Ei muita asioita


13. Kokouksen päättäminen

Petri Kola
Open Knowledge Finland ry:n puheenjohtaja