Avoin Suomi 2014 (ennakkotietoa)

Valtioneuvoston kanslia järjestää yhteistyössä muiden avoimen tiedon alalla toimivien organisaatioiden kanssa 15.-16.9.2014 messut, jonka teemana on avoimen tiedon mahdollisuudet Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin avaimena. Tapahtuma tukee valtioneuvoston tulevaisuusselonteon Kestävällä kasvulla hyvinvointia toimeenpanoa. Messuilla tavoitellaan näkyvyyttä avoimen tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksille ja menestystarinoille sekä toistettavaa, osallistavaa ja innostavaa messukonseptia, jossa julkinen sektori, yritykset ja kansalaisjärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on erilaisia toimijoita kohtauttamalla edistää avoimen tiedon hyödyntämistä uusilla, innovatiivisilla tavoilla. Tavoitteena on että messujen sisältö ja erilaisten toimijoiden kohtaaminen muodostavat kuitenkin yhtenäisen kokonaisuuden, tarinan.

 

Ilmoittaudu tapahtumaan

 

Muut tärkeät linkit

Tapahtuman sivut: http://avoinsuomi2014.fi

Tapahtuman hashtagi: #avoin2014

Lyhyt esite messuista: Avoimen tiedon messut 2014 flyer

Asettamispäätös: Avoin Suomi 2014 asettamispäätos

One thought on “Avoin Suomi 2014 (ennakkotietoa)”

Comments are closed.