Working Group Manual

OKFFI:n temaattisiin ja alueellisiin avoimen tiedon  asiantuntija- / intressiryhmiin liittyminen on avointa kaikille kiinnostuneille. Ryhmien toiminta on luonteeltaan jatkuvaa (vrt. projektit, joilla on alku ja loppu). Työryhmät ovat pitkälti itsenäisiä ja saavat toimia OKF Finlandin nimissä, kun seuraavat asiat huomioidaan:

 • Työryhmällä on nimetty yhteyshenkilö, joka on yhdistyksen jäsen ja jonka yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta ja joka edustaa työryhmää OKFFI:n core-tiimissä
 • Työryhmän yhteyshenkilö seuraa ryhmän toimintaa ja pitää muuta core -tiimiä ajantasalla työryhmän toimista muun muassa kirjaamalla lyhyesti työryhmän kuulumiset hallituksen kokousten esityslistalle.
 • Työryhmän yhteyshenkilö tarkistaa tarvittaessa hallituksen työryhmävastaavalta edellyttääkö jokin työryhmän toimi hallituksen hyväksyntä.
 • Työryhmä sitoutuu yhdistyksen yhteisten työkalujen ja toimintatapojen käyttämiseen, esimerkiksi avoimeen keskusteluun, jotta työryhmän toimintaa on helppo osallistua ja seurata.

Uusi temaattinen tai alueellinen ryhmä voidaan perustaa, kun hallitukselle tehdään ehdotus (ks. lomake sivulla tämän sivun lopussa ) joko englanniksi tai suomeksi, ja josta käy ilmi:

 • Ryhmän lyhyt kuvaus (teksti, joka voidaan laittaa verkkosivulle).
 • Yhteyshenkilö (joka on yhdistyksen jäsen) yhteystietoineen (tulee verkkosivuille) ja luettelo muista kiinnostuneista.
 • Mikäli kyse temaattisesta työryhmästä, niin onko sillä vastinetta kansainvälisissä OKF työryhmissä (esim. OpenGLAM)?
 • Hallitukselle tiedoksi kuvaus ryhmän taustasta / historiasta, mistä idea on tullut, mitä on tehty?
 • Mitä julkaisu- ja viestintäkanavia ryhmä käyttää

Virallinen OKFFI -työryhmän tai alueellisen ryhmän status antaa oikeuden toimia Open Knowledge Finland ry:n nimissä ja myöskin pienehkön toimintabudjetin ja core -tiimin jäsenten tuen muun muassa tapahtumajärjestelyissä ja projektien käynnistämisessä. Yhdistyksellä ei ole mahdollisuus tarjota tätä aivan kaikille vapaamuotoisille keskustelukerhoille, eikä ole myöskään mielekästä mainostaa työryhminä sellaisia ryhmiä, joilla ei ole paljoakaan aktiviteettia. Mikäli jonkin työryhmän aktiivisuus on kovin vähäistä hallitus voi päättää työryhmästatuksen poistamisesta. Arviointikriteerit, joita käytetään päätettäessä täyttyvätkö edellytykset virallisen temaattisen tai alueellisen työryhmän statuksen säilyttämiselle:

 • Yhteyshenkilö: Kommunikaatio työryhmän yhteyshenkilön kanssa on sujuvaa, kertoo ryhmän kuulumisista pyydettäessä jne.
 • Verkkokeskustelu: Keskimäärin viikoittain aktiivista keskustelua työryhmän nimetyllä kanavalla (esim. Facebook -ryhmä)
 • Livetapaamiset: Myös muuta toimintaa ja tapaamisia, kuin vain verkkokeskustelua, ainakin muutaman kerran vuodessa
 • Verkkosivut: Työryhmän sivuja päivitetään ainakin muutaman kerran vuodessa

 • Suggest a New Working Group

  Do you have an idea or initiative on the area of open knowledge? Are you already working together as a group towards open society and culture? Are you seeking a fruitful platform and a vital community to collaborate with? We are glad to help people to form official working groups if there is enough interest in the topic.

  If you want to suggest a new working group, please fill in the form below and “ping” some of the OKFFI Core-tream members.


  Loading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.