Avoin kulttuuridata -mestarikurssi


tukea muisti- ja kulttuuriorganisaatioille kulttuurisisältöjen avaamiseksi

Kuva: Avoin GLAM. Lisenssi CC BY-SA

MISTÄ ON KYSE?

KURSSIN SISÄLTÖ

AIKATAULU JA KOULUTTAJAT

KURSSIMATERIAALI

LISÄTIETOJA

TAUSTAA

 


MISTÄ ON KYSE?

Avoin kulttuuridata -mestarikurssi on suomalaisille muisti- ja kulttuuriorganisaatioille suunnattu kurssi, joka tarjoaa organisaatioille:

  • ideoita pohtia jo olemassa olevien kulttuurivarantojen laajempia käyttömahdollisuuksia asiakkaiden palvelun monipuolistamiseksi sekä uusien asiakaskuntien houkuttelemiseksi,

  • tietoa ja välineitä oman kulttuuridatan ja sisältöjen avaamiseksi, sekä

  • mahdollisuuden vertaisoppimiseen sekä verkostoitumiseen muiden suomalaisten muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa.

Kurssi on tarkoitettu suomalaisille muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden edustajille, jotka haluaisivat avata sisältöään, mutta joilta puuttuu organisaation sisäinen tarvittava osaaminen tai organisaatioille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan.

 


KURSSIN SISÄLTÖ

Mestarikurssilla lähestytään aihetta eri teemojen kautta, mm. tekijänoikeudet ja avoimet lisenssit, luovat uudelleenkäyttö ja sovellukset, kulttuuridatan avaamisen riskit ja mahdollisuudet, demot ja prototyypit. Tavoitteena on, että jokainen osallistujaorganisaatio avaa kurssin aikana kulttuuridataa tai -sisältöjä avoimella lisenssillä, sekä suunnittelevat organisaatiossaan pienen demon/prototyypin sovelluksesta tai palvelusta.

Lisäksi kurssilaisten kokemuksista kootaan opas, joka tukee myös muita suomalaisia muisti- ja kulttuuriorganisaatioita omia tietovarantojen ja sisältöjen avaamisessa.

Kurssi koostuu kuudesta lähitapaamisesta, jotka järjestetään kevään 2014 aikana Helsingissä, Arabianrannassa Aalto Media Factoryn tiloissa, osoitteessa Hämeentie 135.

Lisäksi Suomen Lontoon instituutti toteuttaa toukokuussa kaksi työpajaa Lontoossa. Työpajoissa osallistujat pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja käytännössä. Kouluttajat tulevat brittiläisistä kumppaniorganisaatioista, joissa on vuosien asiantuntemus tietoaineistojen avaamisesta ja hyödyntämisestä. Opintomatka tarjoaa suomalaisille muistiorganisaatioille mahdollisuuden oppia näistä esimerkeistä ja kokemuksista sekä vahvistaa kansainvälistä verkottumista alan keskeisten toimijoiden kesken.

 


AIKATAULU JA KOULUTTAJAT

Hakuaika koulutukseen on päättynyt 13.1.2014.

Ke 5.2. Johdanto ja case-esimerkit

Mitä on avoin data ja avoin sisältö? Kurssin 1. päivänä käydään läpi avoimen tiedon ja avoimen datan kenttää, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa ja maailmalla. Periaatteiden lisäksi käydään läpi käytännön esimerkkejä sekä osallistujien organisaatioiden omia potentiaalisia avattavia tietoaineistoja. Esittelemme netissä valmiina olevat ohjeet, työkalut ja alalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden verkostot. Osallistujat aloittavat oman organisaationsa datan avaamisen suunnittelun.

Kouluttajat: Sanna Marttila (OKF Finland, Aalto-yliopisto), Petri Kola (YLE), Antti Rainio (Navinova)

To 6.3. Tekijänoikeus ja avoimet lisenssit

Mikään tieto ei ole avointa, ellei sitä avata avoimella lisenssillä omistajan toimesta. Tällä kerralla käydään läpi tekijänoikeudet, lähioikeudet sekä niiden rajoitukset havainnollisten esimerkkien avulla. Käsittelemme myös avoimia lisenssejä, jotka ovat datan avaamisen perustyökalu. Erityisesti tutustumme Creative Commons -lisenssiperheeseen (mukaanlukien CC0-lisenssi), jotka ovat käytännön standardi avoimen tiedon alalla. Osallistujat pohtivat oman avattavan datansa lisenssivalintoja, merkintätapoja ja tekijänoikeus- sekä vastuulausekkeita.

Kouluttajat: Sanna Marttila (OKF Finland, Aalto-yliopisto), Tarmo Toikkanen (OKF Finland, Creative Commons Suomi)

To 27.3. Teknologia, luova uudelleenkäyttö ja sovellukset

Kolmannella kerralla käsitellään avoimen datan teknistä toteutusta. Miten data muotoillaan, missä muodossa se julkaistaan, missä se julkaistaan? Miten lisenssit ja tekijätiedot merkitään, miten versioidaan? Konkreettisilla esimerkeillä avataan avoimen datan jatkokäytön mahdollisuuksia. Lisäksi pienryhmissä suunnitellaan ideoita uusiin datapohjaisiin sovelluksiin ja palveluihin.

Kouluttajat: Sanna Marttila (OKF Finland, Aalto-yliopisto), Antti Poikola (OKF Finland, Otavan Opisto), Ilkka Pirttimaa (MIPsoft Oy), Tove Ørsted (Svenska litteratursällskapet i Finland)

To 10.4. Riskit ja mahdollisuudet

Kurssin neljännellä kerralla käymme läpi laajasti datan ja sisällön avaamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Miten avaamisprosessi aloitetaan, etenee ja ylläpidetään? Miten käsitellään organisaation sisäistä muutoskitkaa? Miten avataan osallistumismahdollisuuksia kumppaneille ja kansalaisille?

Kouluttajat: Sanna Marttila (OKF Finland, Aalto-yliopisto), Tanja Lahti (Helsinki Region Infoshare, Helsingin Kaupungin tietokeskus), Johanna Kotipelto (Verohallinto), Petri Kola (YLE)

To 24.4. Demot ja prototyypit

Mitä avoimella datalla ja sisällöllä voi tehdä ja miten sitä voi soveltaa organisaatiossa? Tällä kerralla painotus on konkreettisissa esimerkeissä ja sovellusideoissa, joita työstetään yhdessä pienryhmissä.

Kouluttajat: Teemo Tebest (Yle), Susanna Ånäs (Wikimedia Suomi),  Nuppu Gävert & Ville Tikka (Wevolve Oy)

15.-16.5. Opintomatka Lontooseen

Kouluttajat: Paula le Dieu (Mozilla Foundation), William Duyck (Mozilla Foundation), Stuart Dunn (King’s College London), Mark Hedges (King’s College London), Adam Green (Public Domain Review), Nora McGregor (British Library), Anna Vernon (British Library), James Baker (British Library)

To 12.6. Datan avaaminen ja demojen esittely

Viimeisellä koulutuskerralla osallistujat esittelevät omat avatut tai avattavat tietoaineistonsa, tähän mennessä läpikäydyn prosessin sekä tulevaisuuden suunnitelmansa. Kurssin lopuksi sovitaan jatkotoimenpiteistä, yhteydenpitovälineistä sekä kurssilla syntyneen osaamisen ja aineistojen jatkohyödyntämistavoista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

KURSSIMATERIAALI

Kurssimateriaaleista kootaan avoimella lisenssillä varustttu verkkokurssi kaikkien saataville ja hyödynnettäviksi. Lisäksi kursilaisten kokemuksista kootaan kevään aikana opas, joka tarjoaa apua myös muille suomalaisille muisti- ja kulttuuriorganisaatioille tietovarantojen ja sisältöjen avaamisessa.

Kurssin aikana kuvatut puheenvuorot katsottavissa Vimeossa.

 

LISÄTIETOJA

Laura Sillanpää, koulutuskoordinaattori, Open Knowledge Finland, laura.sillanpaa[a]okf.fi

Sanna Marttila, hankekoordinaattori, Kohti avointa kulttuuria -hanke, Open Knowledge Finland, Aalto-yliopisto, sanna.marttila[a]gmail.com, p. 040 144 21 03.

 


TAUSTAA

Avoin kulttuuridata -mestarikurssi on osa Open Knowledge Finland ry:nAvoinGLAM -verkoston (Galleries, Libraries, Archives and Museums), Aalto-yliopiston Median laitoksen ja Media FactorynSuomen Lontoon instituutin ja Creative Commons Suomen yhteistyössä toteutettamaa Kohti avointa kulttuuria -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisia kulttuuri- ja muistiorganisaatioita avaamaan sisältöjään eri yleisöille, sekä kehittää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Avoin kulttuuridata -mestarikurssi pohjautuu hollantilaiseen Open Cultuur Data -projektiin. Yhden menestyksekkään esimerkin projektin aikana tapahtuneesta kulttuuritietovarantojen avaamisesta tarjoaa Amsterdamin Rijksmuseum, jonka avaamasta 250 000 metadataobjektista ja 125 000 korkearesoluutioisesta kuvasta on kehitelty useita avattua sisältöä eri tavoin hyödyntäviä sovelluksia.

Kohti avointa kulttuuria -hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta kulttuurin ja eri taiteenalojen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen.

 

4 thoughts on “Avoin kulttuuridata -mestarikurssi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.