Datajalostamo – Data refinery

Datajalostamo-työryhmä on aloittanut toimintansa OKF:n siipien alla keväällä 2014. Työryhmän yhteyshenkilönä toimii Heikki Sundquist (heikki.sundquist@miktech.fi).

Lue työryhmän white paper: Datajalostus – Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta

white paper_kuva

Liity keskusteluun Datajalostamon LinkedIn-ryhmässä! Ja käy Datajalostamon sivuilla!

Twitterissä keskustelu #datajalostamo


APPS4FINLAND 2014 DATAJALOSTAMO-HAASTEKILPAILUN VOITTI LINKED DATA FINLAND

Apps4Finland 2014 -kilpailussa oli mukana Datajalostamo-yhteisön “Datan jalostus” -haastekilpailu. Haastekilpailussa palkitaan vuoden parhaan datan jalostamiseen tähtäävän kilpailutyö. Tavoitteena on eri lähteistä saatavien datojen saatavuuden parantaminen siten, että niiden ristiinkäyttö helpottuu ja nopeutuu. Haastekilpailun voitti Linked Data Finland -kilpailutyö, joka kohdistui juuri datajalostuksen ytimeen, eli eri lähteistä olevien datasettien yhdistämiseen. Lisäksi työssä osoitettiin useita erilaisia loppukäyttäjäpalveluja, jotka olivat jo yleisesti käytettävällä tasolla. Toisaalta työssä oli avoimet rajapinnat myös palvelukehittäjien käyttöön. Arvioinnissa huomioitiin myös se, että laajimmat sovellukset oli tehty digitoituun kulttuuriperintöön liittyen.
Avoin Suomi 2014 -messuille tehty Linked Data Finland -esittely

DATAJALOSTAMO WHITE PAPER -SEMINAARI PIDETTIIN 29.10.2014 – KIITOS OSALLISTUNEILLE!

Datajalostamo-yhteisön sivuilta löydyy seminaarin esitysmateriaalit ja tallenteet sekä seminaarissa julkaistu Datajalostamo White Paper.


DATAJALOSTAMO-KESKUSTELUSEMINAARI PIDETTIIN 5.6.2014  – KIITOS AKTIIVISILLE SEMINAARIKESKUSTELIJOILLE!

– Puheenvuorot ITstriimiIT-sivulla.

– Esitysmateriaalit Slidesharessa


 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.