Visio ja arvot

Yhdistys ennakoi tulevaisuutta, jossa kaikilla on vapaa ja esteetön pääsy olennaiseen tietoon. Avoin pääsy tietoon luo kansalaisille ja kuluttajille edellytykset ymmärtää sekä muokata elämäänsä, kotejaan ja maailmaa.
Haluamme avoimen tiedon olevan tulevaisuudessa valtasuuntaus, yhtä luonnollinen ja tärkeä jokapäiväistä elämää ja organisaatioiden toimintaa kuin vihreät arvot ovat nykyään.

Visiomme

Tieto on valtaa. Faktojen ollessa avoimesti käytössä, voidaan asettaa valtaapitävät vastuuseen, haastaa epätasa-arvo ja paljastaa tehottomuudet. Uusimman tutkimustiedon ollessa avoimesti saatavilla, kaikilla on mahdollisuus ymmärtää maailmaa, ja kaikilla voi olla tarvittava tieto ratkoa merkittävimpiäkin haasteita, kuten köyhyyttä tai ilmastonmuutosta.

Avoimuuden merkitys käytännössä

Jakaminen on valtaa. Avoimuus poistaa organisaatioiden välisiä transaktiokustannuksia ja sallii kansalaiselle pääsyn kulttuuriperintöönsä. Avoimuus kiihdyttää taloudellista ja teknologista kehitystä sekä edistää kulttuurillistä kehitystä. Avoimuuden kriteerit täyttävän tiedon jakaminen käynnistää spontaaneja prosesseja jotka lisäävät tiedon määrää, parantavat sen laatua ja lisäävät tiedon arvoa.

Avoimen ja vapaan tiedon ominaisuudet kuvataan avoimen tiedon määritelmässä.

Pääperiaatteet ovat:

  • Aineiston tulee olla kokonaisuudessaan saavutettavissa ja ladattavissa julkisessa tietoverkossa.
  • Tiedon on oltava uudelleenjaettavissa ilman käyttöehtorajoituksia. Näin mahdollistetaan aineistojen nopea hyödyntäminen ja tehokas yhdistely.
  • Tiedon on oltava uudelleenkäytettävissä. Näin sallitaan aineistojen esteetön ja innovatiivinen käyttö edistyksellisiin ja yllättäviinkin tarkoituksiin.
  • Aineiston on oltava vapaa teknisistä rajoitteista niin, ettei yllämainittujen kohtien mukaiselle toiminnalle ole teknisiä esteitä.
  • Aineiston on oltava vapaa sosiaalisista ja organisatoorisista rajoitteista, niin ettei henkilön työ, sijainti, asuinpaikka, organisaatiomalli (kuten kaupallinen tai ei-kaupallinen organisaatio), uskonto, poliittinen suuntautuneisuus tai etnisyys rajoita pääsyä tietoon.

Avoin data ja sisältö voimaannuttaa – se mahdollistaa meidät muuttamaan ja parantamaan maailmaa.

Arvomme

Avoin tieto on poikkitieteellinen ponnistus, ja edellyttää ihmisiä vaihtelevilla taidoilla ja kokemuksilla. Siksi toimimme yhteistyössä sekä organisaation sisäisesti että ulospäin saavuttaaksemme parhaat tulokset. Avoimen tiedon yhdistyksen ydinvahvuus on että osaamme työskennellä sekä teknisten osaajien että akateemikoiden kanssa, yhdistäen avoimuuden toimijat.
Avoimen tiedon verkosto ei ole meidän, vaan se kuuluu ihmisille jotka sen muodostaa. Korostamme kansalaislähtöisyyttä yhteisölähtoisellä hallintomallillamme, joka Open Knowledge Central kevyellä otteella tukee, kunnioittaen monimuotoisuutta ja erikoisosaamisia. Tietoverkko on tila jossa mitkä tahansa ja kaikki avoimet projektit ja yhteisöt ovat tervetulleita löytämään kodin itselleen.

Avoin tieto

Kaikki tekemisemme liittyy avoimeen tietoon, dataan ja sisältöön. Avoimen tiedon määritelmä asettaa tämän:
Avoin tarkoittaa että kuka tahansa voi avoimesti päästä tietoon käsiksi, käyttää, muokata ja jakaa tietoa mihin tahansa käyttötarkoitukseen.
Riippumatta siitä kokoonnummeko yhteisöllisesti, kehitämme työkaluja, tuotamme avointa sisältöä, vai käytämmekö sitä muutoksen aikaansaamiseksi, avoin tieto on tekemisemme ytimessä.

Kunnioitus ja suvaitsevaisuus

Kunnioitus ja suvaitsevaisuus on edellytys kaikelle työllemme, ja ratkaisevaa yhteistyössä toimivan yhteisön toimivuudelle.
Kunnioita muita ja heidän kykyjään. Tunnista erilaisuudet luovana ja rikastuttavana voimana: avoin ja hillitty keskustelu avaa parhaan polun eteenpäin.

Yhteistyötä, ei hallintaa

Saavuttaaksemme visiomme, emme voi työskennellä yksin. Yhteistyö, niin ryhmien välillä, verkostossa kuin sen ulkopuolella, on keskeistä toimintatavallemme.
Vaikka pidämme arvomme ja visiomme mielessämme, emme hakeudu hallitsemaan muiden tekemistä tai olemista. Yhteistyöprojektimme ovat yhdessä johdettuja. Verkoston maaorganisaatiot ja työrtyhmät voivat tavoitella avoimen tiedon ihanteita valitsemallaan tavalla.

Käytännöllinen, ei kiihkoileva

Uskomme avoimuuteen, mutta sitoumustamme motivoi yhteisten asioiden kehittäminen, ei moraalisen ylivoiman hakeminen.
Tiedon on oltava oletuksena avointa. Vaikka emme tuota salattua tietoa, ymmärrämme että muut voivat tehdä niin, ja esimerkiksi, tehokas työskentely voi edellyttää suljettuja työkaluja. Kansalaisen perusoikeuksien suojaaminen, työrauha ja turvallisuus ovat perusteltuja syitä tiedon luokittelulle.

Tekeminen ja puhuminen

Arvostamme tekemistä ja puhumistä yhtäläisesti. Kukoistamme näiden luoman jännitteen avulla. Edunvalvonta asiantuntijuuden, evankelisoinnin ja kokoontumisten kautta, avoimen sisällön käyttöön saamiseksi, on arvostettua. Suora osallistumien avoimen tiedon tuottamiseen ja muutoksen luomiseen avoimen tiedon avulla varmistaa tiedostavan ja konkreettisen otteen haasteisiin ja tarpeisiin.

Yhteisten asioiden kehittäminen

Haluamme muutosta maailmaan, ja olemme valmiita toteuttamaan tämän tänään, ei vasta huomenna. Olemme keskittyneet sosiaalisiin ongelmiin, haasteisiin ja tilaisuuksiin. Lähestymistapamme voi olla epäsuora – työskentelemme parantaaksemme tiedon vapaata kulkua ja käyttöä – mutta aina ratkaistaksemme konkreettisia ongelmia ja konkreettisia tarpeita.

 

Teksti on käännös Open Knowledge – Vision and Values -sivulta. Avoin tieto ry on sitoutunut näihin arvoihin Open Knowledge Centralin kanssa allekirjoitetussa Memodandum of Understanding -dokumentissa.

 

Lähteet:
Open Knowledge – Vision and Values https://okfn.org/about/vision-and-values/
The Open Definition – Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge http://opendefinition.org
Avoimuuden määritelmä Githubissa https://github.com/okffi/opendefinition/blob/gh-pages/od/suomi/index.markdown
Avoin tieto Wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_tieto
Tämä dokumentti: http://okf.fi/visiojaarvot/
Tämän dokumentin kommentointi- ja muokkausversio: http://pad.okfn.org/p/visio_ja_arvot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.