Jobs

16.1.2017 Etsimme julkisen tietohallinnon osaajaa vahvistamaan MyData Muutosvoimana -selvitysprojektin tiimiä

Etsimme OKFI:n johtamaan rahoitettuun selvityshankkeeseen mukaan yhtä tai kahta tekijää.

OKFI voitti rahoituksen VN TEAS -selvityshankkeeseen, jota olemme alustavasti kutsuneet nimellä “MyData Muutosvoimana”. Hakuilmoituksessa hankkeen otsikkona oli “MyData:n vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan”, VNK/1766/48/2016. Tavoitteena on selvittää yksityiskohtaisemmin, miten julkisella puolella kerätty tieto saataisiin MyDatan piiriin, sekä kartoittaa tämän vaikutuksia julkisiin palveluihin.

Henkilöstövaihdoksista johtuen etsimme tiimiimme vahvistusta. Meillä on rahoitus 2-3 henkilötyökuukauden panokseen. Työ tulisi tehdä aika lyhyellä varoitusajalla, parhaiten aloittaen helmi- tai maaliskuussa (neuvoteltavissa). Palkka on OKFI:n yleisesti käyttämien ehtojen mukainen.

Tarvittava työpanos liittyy nykyisten tietojärjestelmien (etenkin Kansallisen Palveluväylän) muutostarpeiden kartoitukseen, MyDatan toteuttamisen näkökulmasta. Haemme siis tekijää, joka tuntee julkisten palveluiden tietohallinnan sekä MyDatan periaatteet ja käytännön toiminnan.

Hanke on hyvä tilaisuus olla vaikuttamassa julkisten palveluiden muutokseen toimivien MyData-käytäntöjen kautta, ja olla kehittämässä omaa asiantuntemusta.

Alustava hankesuunnitelma löytyy osoitteesta http://okf.fi/vnk-mydata-suunnitelma. Vastaamme mielellämme kysymyksiin!

Työn tehtävät:

 • Selvittää teknisiä toteutusvaihtoja sille, miten kansallisen palveluväylä voidaan saattaa MyData-ajatuksen kanssa yhteensopivaksi
 • Asiantuntijahaastattelut mm. Kapan ja julkisten henkilörekistereiden parissa työskentelevien virkamiesten kanssa
 • Tiedon kerääminen koskien henkilörekistereitä ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä, erityisesti teknisestä näkökulmasta
 • Raportin luonnoksen kirjoittaminen maalis/huhtikuussa ja viimeistely myöhemmin
 • Palautteen kerääminen tilaajalta ja muilta sidosryhmiltä
 • Muut projektiin liittyvät, erikseen sovitut tehtävät

Yhteystiedot:

Aleksi Knuutila, projektipäällikkö, Open Knowledge Finland ry, aleksi.knuutila@okf.fi, 046-9564152

Teemu Ropponen, toiminnanjohtaja, Open Knowledge Finland ry, teemu.ropponen@okf.fi, 040-5255153

Ota mieluusti yhteyttä välittömästi, ja laita hakemus lomakkeella.

 


15.11.2016 Etsimme tapahtumatuottajaa MyData 2017 -konferenssiin

HUOM: Pätevien hakijoiden kesken MyData -tapahtumakonseptin tuntemus katsotaan merkittäväksi eduksi, ja tehtävään muuten pätevistä hakijoista ne, jotka ovat olleet mukana esimerkiksi vapaaehtoisena tai jossain muussa roolissa tämänvuotisen MyData 2016 tapahtuman ( mydata2016.org ) järjestelyissä ovat etusijalla.

Oletko sinä tai tunnetko jonkun joka olisi osaava ja innostunut tekijä tuottamaan Tallinnassa ja Helsingissä elokuussa 2017 järjestettävää suurta kansainvälistä MyData 2017 tapahtumaa yhdessä tiimin ja vapaaehtoisten kanssa?

Tapahtuman järjestäjänä toimiva Open Knowledge Finland ry. hakee tehtävään osa- tai kokoaikaista työntekijää 1.12.2016 alkaen määräaikaisella sopimuksella, joka on voimassa 30.9. 2017 saakka. Sopivan hakijan kohdalla työn alkamisajasta, sekä osa-aikaisuudesta voidaan neuvotella. Käsittelemme hakemukset nopeasti ja kutsumme sopivat hakijat haastatteluun välittömästi.

Haku on avoinna siihen saakka, kun tehtävään sopiva tekijä löytyy. Mikäli olet alustavasti kiinnostunut, kannattaa kiinnostuksesta ilmoittaa saman tien sähköpostitse osoitteeseen antti.poikola@okf.fi vaikka hakemuslomakkeen täyttäisi vasta “yön yli nukuttua”.

Tuottajalta edellytämme:

 • Aiempaa kokemusta vastuullisesta roolista jonkin suuren tapahtuman järjestelyissä
 • Aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta
 • Erilaisten verkkotyökalujen sujuvaa käyttöä
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa
 • Kohtuullista joustavuutta työaikojen suhteen (työhön kuuluu ajoittain ilta- ja viikonlopputöitä)
 • Kykyä motivoida yhteisöjä ja organisoida vapaaehtoisten osallistumista

Täytä hakemus tällä lomakkeella.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja

Antti Poikola / antti.poikola@okf.fi / +358 443375439

 

14.9.2016 Etsimme osa-aikaista henkilöstö- ja taloushallinnon tukihenkilöä ja kehittäjää

Open Knowledge Finland ry. on vuoden 2012 lopussa perustettu yhteisölähtöinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii osana kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. Yhdistys edistää tiedon avoimuutta, avoimen tiedon hyödyntämistä, sekä avoimen yhteiskunnan kehittymistä  – niin julkishallinnon, kansalaisten, kuin yritystenkin viitekehyksissä. Olemme digitaalisen ajan ketterästi toimiva ja verkostomaisesti organisoitu järjestö, jonka päätöksenteko ja toiminta on avointa. Haluammekin olla avoimuuden suunnannäyttäjä Suomessa!

Yhdistyksen neljän vuoden toiminnan aikana projektitoiminta on merkittävästi kasvanut ja sitä myöten myös tullut tarve ammattimaiselle talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämiselle. Siten haemme osa-aikaista (keskimäärin 30% työaika) työntekijää henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon kehittämis- ja toteutustehtäviin toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan tueksi. Voimme tehdä määräaikaisen 6 kuukauden sopimuksen. Sopivan hakijan kohdalla työn alkamisajasta, sekä osa-aikaisuuden suuruudesta voidaan neuvotella. Tavoitteena on, että työsuhde jatkuu tämän jälkeenkin.

Haku on avoinna 27.9.2016 saakka. Käsittelemme hakemukset nopeasti ja kutsumme sopivat hakijat haastatteluun välittömästi. Mikäli olet alustavasti kiinnostunut, kannattaa kiinnostuksesta ilmoittaa saman tien sähköpostitse osoitteeseen teemu.ropponen@okf.fi (toiminnanjohtaja) ja mikael.seppala@okf.fi (rahastonhoitaja)  vaikka hakemuslomakkeen täyttäisi vasta “yön yli nukuttua”.

Henkilöstö- ja taloushallinnon tukihenkilön ja kehittäjän toimenkuvaan kuuluu mm.

 • Yhdistyksen tiedossa olevien kehityskohteiden suunnittelu ja toteutus, yhdessä toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa
 • Yhdistyksen “hajautetun projektisalkun” tilanteen seuranta, talous- ja riskiennusteiden tekeminen
 • Talous- ja henkilöstöasioissa yhteydenpito tilitoimistoon ja yhdistyksen eri projekteissa toimiviin henkilöihin, sekä yhdistyksen hallitukseen ja toimihenkilöihin (erityisesti rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja)
 • Osallistuminen yhdistyksen rekrytointiprosesseihin ja uusien työntekijöiden aloittamiseen liittyvät toimet, kuten työsopimuksen valmistelu, työterveyspalvelujen ja palkanlaskennan käynnistäminen ja uuden työntekijän opastaminen näissä asioissa
 • Uusien projektien käynnistämiseen liittyvät toimet, kuten Holvi-tilin avaaminen ja yhdistyksen projektihenkilöiden opastaminen talous ja henkilöstöasioissa
 • Henkilöstöhallintaan liittyvien erityiskysymysten selvittäminen tarvittaessa (esim. sairaslomakorvaukset sairastapauksissa)
 • Yhdistyksen henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon käytäntöjen ja niihin liittyvän dokumentaation kehittäminen ja ylläpito
 • Taloushallinnon kilpailuttaminen, muiden palveluiden kilpailuttaminen tarvittaessa
 • Projektiraportoinnin ja -hallinnon kehittäminen
 • Muut sovitut tehtävät (sovitaan sopimusta tehdessä, pyritään ottamaan huomioon hakijat toiveita)

 

Vaikka toimenkuvaan kuuluu paljon erilaisia tehtäviä, niin volyymi ei ole kuitenkaan kovin suuri (esim. uusia työntekijöitä aloittaa projekteissa satunnaisesti) ja työtä jaetaan toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan kesken.

Mitoitettu keskimäärin 1.5 työpäivää viikossa (30%) riittää toistaiseksi tehtävän hoitamiseen. Työskentelyn ajan ja paikan suhteen olemme joustavia, mutta työn luonteen vuoksi on parempi, jos työntekijä voi jakaa työaikansa niin, että seuraa sähköposteja ja verkkotyökaluja viikon varrella ja on jonain tiettynä päivänä esimerkiksi puoli päivää tavoitettavissa toimistolla.

Hakijalta edellytämme:

 • Positiivista ja kehittämisorientoitunutta asennetta
 • Aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta, sekä kykyä organisoida omaa työtä ja ajankäyttöä tehokkaasti
 • Kokemusta järjestötoiminnasta
 • Aiempaa kokemusta ainakin joistain toimenkuvassa luetelluista tehtävistä
 • Budjetointiosaamista ja numerotarkkuutta
 • Erilaisten verkkotyökalujen sujuvaa käyttöä (esim. Google taulukko)
 • Sähköisten laskujen käsittely (aiempi kokemus Holvi -verkkopankista ja Pro Countor -taloushallinnosta katsotaan eduksi)
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa

 

Arvostamme harrastuneistuutta esimerkiksi avoimen datan ja avoimen tiedon, tai vastaavanhenkisten toimintojen parista, sekä kokemusta erilaisten rahoittajien (Tekes, EU-hankkeet, säätiöt, ym.) kanssa toimimisesta.

 

Työstä maksamme 30% työajalla 1050€ / kk (vastaa 3500€ kuukausipalkkaa täydellä työajalla). Palkan suuruudessa on huomioitu lomarahan osuus, eikä lomarahaa makseta erikseen.

Lisätietoja antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Teemu Ropponen, teemu.ropponen@okf.fi, puh. 040-5255153.

23.6.2016 Etsimme projektityöntekijää MyData 2016 konferenssin ja hackathonin järjestelyihin

Tämä haku on sulkeutunut

Työaika: täysipäiväinen työ 30.9.2016 saakka. Sopivan hakijan kohdalla työn alkamisajasta, sekä osa-aikaisuudesta voidaan sopia, mikäli hakijalla on toiveita tämän suhteen.

Työssäsi osallistut Helsingissä elokuun lopussa järjestettävän MyData 2016 -konferenssin ja erityisesti sen yhteydessä olevan Ultrahack MyData hackathonin järjestelyihin yhdessä tiimin ja vapaaehtoisten kanssa. Työpiste löytyy Open Knowledge Finlandin toimistolta Töölöstä.

Työnkuvaan kuuluu:

 • Tehtävien koordinointia sekä yhteydenpitoa eri sidosryhmien, kuten Ultrahackin, hackathonin osallistujien, konferenssin järjestäjien ja konferenssin vapaaehtoisten kesken.
 • Sisäistä ja ulkoista viestintää liittyen hackathoniin

Tapahtumajärjestäminen on monipuolista ja ajoittain hektistä hommaa. Tehtävän ja työajan täsmällinen määritellä etukäteen on vaikeaa. Joustava ja asiakaslähtöinen asenne kaikinpuolin toivottavaa.

Edellytämme hakijoilta:

 • Ryhmätyö – ja projektinhallintataitoja
 • Englanninkielen taitoa (Suomenkielen taito ei ole välttämätön, mutta katsotaan eduksi)
 • Sosiaalisen median taitoja
 • Kohtuulista ennakkoymmärrystä MyDatasta ja järjestettävän konferenssin luonteesta

Hyödyllisiä taitoja: Kokemus tapahtumien ja erityisesti hackathonien järjestämisestä

Työstä maksetaan työntekijän kokemuksesta ja taustasta riippuen 2500€ – 3500€ kuukaudessa. Palkan suuruudessa on huomioitu lomarahan osuus, eikä lomarahaa makseta erikseen.

Haku on avoinna toistaiseksi. Käsittelemme hakemukset nopeasti ja kutsumme sopivat hakijat haastatteluun välittömästi. Mikäli olet alustavasti kiinnostunut, kannattaa kiinnostuksesta ilmoittaa saman tien sähköpostitse osoitteeseen emilia.hjelm@okf.fi vaikka hakemuslomakkeen täyttäisi vasta “yön yli nukuttua”.

Lisätietoja antaa MyData 2016 tuottaja

Emilia Hjelm

040 753 4881

emilia.hjelm@okf.fi

 


25.2.2016 Etsimme osa-aikaista henkilöstö- ja taloushallinnon tukihenkilöä

Open Knowledge Finland ry. (OKFFI) on digitaalisen ajan ketterästi toimiva ja verkostomaisesti organisoitu järjestö, jonka päätöksenteko ja toiminta on avointa. Yhdistyksen projektitoiminta on viime aikoina merkittävästi kasvanut ja sitä myöten myös tarve ammattimaiselle talous- ja henkilöstöhallinnolle.

Haemme osa-aikaista (noin yksi päivä viikossa) työntekijää henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tehtäviin toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan tueksi. Voimme tehdä määräaikaisen (31.12. 2016 saakka) tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Sopivan hakijan kohdalla työn alkamisajasta, sekä osa-aikaisuuden suuruudesta voidaan neuvotella.

Haku on avoinna 10.3.2016 saakka. Käsittelemme hakemukset nopeasti ja kutsumme sopivat hakijat haastatteluun välittömästi. Mikäli olet alustavasti kiinnostunut, kannattaa kiinnostuksesta ilmoittaa saman tien sähköpostitse osoitteeseen antti.poikola@okf.fi vaikka hakemuslomakkeen täyttäisi vasta “yön yli nukuttua”.

 

Henkilöstö- ja taloushallinnon tukihenkilön toimenkuvaan kuuluu

 • Talous- ja henkilöstöasioissa yhteydenpito tilitoimistoon ja yhdistyksen eri projekteissa toimiviin henkilöihin, sekä yhdistyksen hallitukseen ja toimihenkilöihin (erityisesti rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja)
 • Osallistuminen yhdistyksen rekrytointiprosesseihin ja uusien työntekijöiden aloittamiseen liittyvät toimet, kuten työsopimuksen valmistelu, työterveyspalvelujen ja palkanlaskennan käynnistäminen ja uuden työntekijän opastaminen näissä asioissa
 • Uusien projektien käynnistämiseen liittyvät toimet, kuten Holvi-tilin avaaminen ja yhdistyksen projektihenkilöiden opastaminen talous ja henkilöstöasioissa
 • Henkilöstöhallintaan liittyvien erityiskysymysten selvittäminen tarvittaessa (esim. sairaslomakorvaukset sairastapauksissa)
 • Yhdistyksen henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon käytäntöjen ja niihin liittyvän dokumentaation kehittäminen ja ylläpito
 • Taloushallinnon ja työterveyspalvelujen kilpailuttaminen tarvittaessa

Vaikka toimenkuvaan kuuluu paljon erilaisia tehtäviä, niin volyymi ei ole kuitenkaan kovin suuri (esim. uusia työntekijöitä aloittaa projekteissa satunnaisesti) ja työtä jaetaan toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan kesken.

Mitoitettu 1 työpäivä viikossa (20%) riittää toistaiseksi tehtävän hoitamiseen. Työskentelyn ajan ja paikan suhteen olemme joustavia, mutta työn luonteen vuoksi on parempi, jos työntekijä voi jakaa työaikansa niin, että seuraa sähköposteja viikon varrella ja on jonain teittynä päivänä esimerkiksi puoli päivää tavoitettavissa toimistolla.

 

Hakijalta edellytämme:

 • Aiempaa kokemusta ainakin joistain toimenkuvassa luetelluista tehtävistä
 • Budjetointiosaamista ja numerotarkkuutta
 • Aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta, sekä kykyä organisoida omaa työtä ja ajankäyttöä tehokkaasti
 • Erilaisten verkkotyökalujen sujuvaa käyttöä (esim. Google taulukko)
 • Sähköisten laskujen käsittely (aiempi kokemus Holvi -verkkopankista ja Pro Countor taloushallinnosta katsotaan eduksi)
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

Työstä 20% työajalla 700€ / kk (vastaa 3500€ kuukausipalkkaa täydellä työajalla). Palkan suuruudessa on huomioitu lomarahan osuus, eikä lomarahaa makseta erikseen.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja
Antti Poikola
antti.poikola@okf.fi
+358 443375439


15.2.2016 Etsimme Python-, React Native tai Clojure-sovelluskehittäjää

Haemme D-CENT-projektiin  Python- tai Clojure-sovelluskehittäjää osa-aikaiseen tehtävään kevään ajaksi. D-CENT kehittää avoimen demokratian työkaluja, osa on jo julkaistu. D-CENT teknologioista vastaa ThoughtWorks Lontoossa. Haluamme rakentaa hajautettuja, kansalaislähtöisiä, uuden sukupolven osallistumissovelluksia.

Tehtävissäsi tulet toimimaan maailman johtavien kansalaislähtöisten teknologioiden kehittäjien kanssa. Työt tehdään lean-käytäntöjä noudattaen. Tulokset julkaistaan avoimena tietona ja avoimesti lisensoituna.

Tähän projektin osaan liittyen toteutamme yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa käyttäjälähtöisesti palvelumuotoillun sosiaalisen median sovelluksen, joka käyttää standardirajapintoja, ja julkaisee osallistumisen tulokset avoimena datana.

Tehtäviin sisältyy matkustamista Lontooseen ja Amsterdamiin.

Käsittelemme hakemukset nopeasti ja kutsumme sopivat hakijat haastatteluun välittömästi.

Haku on avoinna siihen saakka, kun tehtävään sopiva tekijä löytyy. Mikäli olet alustavasti kiinnostunut, kannattaa kiinnostuksesta ilmoittaa saman tien sähköpostitse osoitteeseen vaikka jaakko@okf.fi.

Sovelluskehittäjältä odotamme:

 • Aiempaa kokemusta avoimen lähdekoodin projekteista
 • Aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta
 • Erilaisten verkkotyökalujen sujuvaa käyttöä
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa
 • Säännöllisten työaikojen noudattamista
 • Kokemus kansainvälisistä projekteista on toivottavaa

Lisätietoja antaa D-CENT tuotepäällikkö
Jaakko Korhonen
jaakko@okf.fi
+358 503285285