Kaupunkiseutujen datakysely

[pseudocontent]

Paikkatietoaineistojen avautumista toivotaan eniten

Vuoden 2013 lopussa toteutettiin kaupunkien datan avaamisen tueksi kysely, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan datojen avaamisen tärkeyttä kategorioittain. Kysely tehtiin Helsinki Region Infosharen (www.hri.fi) toimeksiannosta yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n kanssa ja se toteutettiin samanaikaisesti kuudella eri kaupunkiseudulla. Kyselyssä datavarannot oli luokiteltu 23 eri kategoriaan (ks. luokittelusivu), joihin vastaajia pyydettiin tutustumaan ja arvioimaan eri luokkien datan avaamisen tärkeyttä.

Vastausten mukaan eniten toivotaan avattavaksi paikkatietoaineistoja, kuten karttoja, sekä liikenteeseen, ympäristöön ja rakentamiseen liittyviä tietoaineistoja.Vähemmän vastaajien joukossa kiinnostusta herättäneitä kategorioita olivat tulot ja kulutus, energia- ja vesihuolto sekä kulttuuri.

Kyselyssä käytettyä kategorisointia on tarkoitus hyödyntää myös HRI:n datakatalogissa ja käyttää kaupunkien käytössä olevien tietojärjestelmien luokitteluun. Helsingin kaupunki on julkaissut tietojärjestelmäluettelon (1040 riviä), johon kannattaa tutustua. Yhtenäinen luokittelu tietojärjestelmille, avatuille ja vielä avaamattomille aineistoille, sekä datatoiveille ja toteutetuille sovelluksille helpottaa oikean tiedon löytymistä ja yhtenäisen kokonaiskuvan kaupungin tietovarannoista.

Kysely tulokset ovat vertailukelpoisia Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen kanssa. Tulosten välillä nousee esille mielenkiintoinen eroavaisuus – Yhdysvalloissa kiinnostavimmaksi dataksi koetaan turvallisuus, joka taas Suomen kyselyssä ei juuri herättänyt kiinnostusta.

Tutustu kyselyn tuloksista laadittuun yhteenvetoon http://bit.ly/datakysely_tulokset (kalvoesitys) ja halutessasi kyselyn julkaistuun data-aineistoon http://bit.ly/datakysely_tulostaulukot


datakysely


Mikäli sinulle tulee mieleen jokin tietty data, jota toivoisit avattavaksi, niin http://avoindata.net/ -palvelun kautta voi ilman kirjautumista esittää datatoiveita eri kaupunkiseuduille. Esitä datatoive Tampereen seudulle, Helsingin seudulle, Jyväskylän seudulle, Turun seudulle, Oulun seudulle, Mikkelin seudulle, Rovaniemen seudulle, Kuopion seudulle tai yleisesti.

[/pseudocontent]

[pseudosidebar]

[/pseudosidebar]