Open Knowledge Roadshow 2013

[pseudocontent]

Katso vuoden 2014 Roadshown sivusto

OK_roadshow_banneri

Syksyllä 2013 järjestettävä Avoimen tiedon kuntakiertue “Open Knowledge Roadshow 2013” koostuu päivän mittaisista tapahtumista kuudessa kaupungissa. Tavoitteena on käynnistää ja tukea paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa maanlaajuisesti.


Tämän sivun lisäksi kiertuetta voi seurata Facebookissa ja Twitterissä tagilla #okroadshow

Kiertueen yhteyshenkilö on Antti Poikola ( 0443375439, antti.poikola [A] gmail.com )


Ilmoittautuminen tapahtumiin

Roadshow koostuu kuuden kaupungin tapahtumista, jotka ovat itsenäisiä ja sisällöiltään hyvinkin erilaisia, mutta noudattavat kuitenkin pääpiirteiltään yhteneväistä rakennetta.

Aamupäivällä on useampia rinnakkaisia erillistapahtumia vaihtelevista aihepiireistä, kuten esimerkiksi avoin kaupunki, avoin tiede ja avoimen tiedon liiketoiminta. Lounaan jälkeen järjestetään yhteinen kokoava ja kaikille avoin päätapahtuma. Illalla paikkakunnasta riippuen ohjelma saattaa jatkua vielä illanvietolla, jossa paikalliset aktiivit ja kiertueella mukana olevat voivat vielä paremmin tutustua toisiinsa.

Kohdekaupunkien tarkat ohjelmat ja ilmoittautumiset avataan syksyn mittaan, tällä hetkellä ilmoittautuminen on avoinna Tampereelle ja Turkuun.

OK_roadshow_logo_tampere_125 Tampere 27-28.9.

OK_roadshow_logo_tampere_125 Turku 10.10.

Mikkeli 7.11.

Jyväskylä 8-9.11.

Oulu 25.11.

Kuopio 26.11.

OK_roadshow_logo_black_pori Pori 28.3.2014


Open Knowledge – Avoin tieto

Open Knowledge eli avoin tieto on laaja käsite, joka pitää sisällään kaiken avoimen tiedon geeneistä paikkatietoon tai kirjallisuudesta ohjelmistokoodiin riippumatta siitä, kuka tiedon on alunperin tuottanut. Tiedon avoimuus tarkoittaa sitä, että se on vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja uudelleen jaettavissa.

Tiedon avoimuudella saavutetaan merkittäviä hyötyjä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla: tieteessä, kulttuurissa, hallinnossa ja taloudessa. Tiedon avaamisessa ja hyödyntämisessä ollaan kuitenkin maailmanlaajuisestikin vasta alkutaipaleella, aivan kuten Internetin hyödyntämisessä oltiin vielä 90-luvulla.

Kaupungeissa avoin tieto ilmenee mm. julkishallinnon datan avaamisen ja hyödyntämisen myötä. Paikallinen toiminta datan avaamisessa onkin tärkeää, sillä suuri osa hyödyllisestä julkisesta datasta on kuntien hallinnoimaa. Maailmalla niin isot, kuin pienetkin kaupungit Alkmaarista Québeckiin avaavat omia tietovarantojaan. Suomessa pisimmälle ovat edenneet Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudut, mutta myös mm. Turussa, Jyväskylässä ja Mikkelissä on otettu kaupungin tietovarantojen avaaminen työn alle. Datan avaamisen ohella avoin tieto kaupungeissa liittyy mm. osallistumiseen, demokratiaan ja kaikenlaiseen kaupunkilaisten yhteistoimintaan. Avoin tieto mahdollistaa myös resurssiviisaita ratkaisuja mm. liikenteen järjestämisessä.


Miksi Roadshow: Kahden tason tavoitteet

Koko kiertueen tavoitteena on käynnistää ja tukea avoimeen tietoon liittyvää paikallistoimintaa saattamalla aiheesta kiinnostuneita yhteen eri kaupungeissa. Kuuden kaupungin kiertue mahdollistaa myös kansallisesti merkittävien aiheiden käsittelyn ja laajemman näkemyksen muodostamisen.

Toisen tason tavoitteena on luoda kaikille mukaanlähtijöille hyvät puitteet (matkat, majoitus, tilat, apu kontaktien löytämisessä, jne.) toteuttaa omia erityistavoitteitaan. Mukaanlähtijät voivat levittää tietoa ja toimivia käytäntöjä*, verkostoitua maanlaajuisesti tai tulla mukaan oppimaan ja kehittämään omaa timintaansa. Kiertue voi lisätä myös luontevasti mukaan lähtevien toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kiertueen tuloksena tiedon avaamiseen ja avoimen tiedon hyödyntämiseen liittyvä toiminta lisääntyy kohdepaikkakunnilla ja toimivia käytäntöjä aletaan kopioida kaupunkiseutujen välillä.


Paikallisen toiminnan merkitys julkisen datan avaamisessa

Toukokuussa valtiovarainministeriö asetti Avoimen tiedon ohjelman vuosille 2013-2015. Valtiolla on kuitenkin vain rajoitettu rooli julkishallinnon datan avauksessa, sillä erittäin suuri osa hyödyllisestä datasta löytyy kunnista.

Pääkaupunkiseudulla avoimen tiedon parissa toimivia tahoja on jo paljon, kuten myös menestyksekkäitä esimerkkejä avoimen tiedon käytännöistä. Siellä tiedon avaajien ja tiedon hyödyntäjien verkosto näyttää kasvavan ja laajenevan lumipallon tavoin – on helppo lähteä mukaan, kun ympärillä on esimerkin näyttäjiä.

Tiedon avoin jakaminen yksin ei ole kovin palkitsevaa. Avoimuudesta on avaajalle itselleen hyötyä vasta kun sen kautta syntyy uusia yllättäviä yhteistyömahdollisuuksia. Vaatii poikkeuksellista rohkeutta ryhtyä toimimaan avoimesti, jos muut tekevät toisin. Ehkä tästä syystä avoimen tiedon toimintakulttuuri ei Suomessa ole vielä muutamia poikkeuksia lukuunottamatta levinnyt pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, vaikka yksittäisiä kiinnostuneita ihmisten ja organisaatioita onkin jo ympäri maata.

Paikallistoiminta voi kuitenkin lähteä liikkeelle pienestä ja voimistua nopeastikin. Esimerkiksi Euroopan komission innovaatiopalkinnollakin palkittu Helsingin seudun tietovarantojen avaamishanke Helsinki Region Infoshare (HRI) lähti liikkeelle pari vuotta sitten siitä, että oikeat ihmiset sattuivat kohtaamaan oikeassa paikassa.

Helsingin hanke on puolestaan ollut mallina ja inspiraationa Tampereen seudun Open Data TRE -projektille, joka on nopeasti koonnut yhteen avoimesta tiedosta kiinnostuneita ja alkanut edistää datan avaamista paikallisesti. Tamperelaisten sanoin “HRI on ollut hyvä kirittäjä ja sparraaja – toivottavasti menemme kohta jo Helsingin ohi datan avaamisessa”. Tällaisia tärkeitä kohtaamisia ja paikallisyhteisöjen vahvistumisia sekä inspiraation leviämistä toivottavasti tapahtuu kaikissa Roadshowkaupungeissa syksyn aikana.

Kiertuepaikkakuntien tapahtumien suunnittelu ja toteutus pohjautuu kokemuksiin, joita paikallisverkoston rakentumisesta on saatu Helsingissä ja Tampereella. Hyviä malleja pyritään toistamaan muissa kaupungeissa. Kaupungit ovat kuitenkin erilaisia ja jokaisen paikkakunnan ohjelma rakennetaan paikallisten datan avaajien ja tiedon käyttäjien kanssa ja heidän lähtökohdistaan – kannettu vesihän ei kaivossa pysy. Tarkoituksena on hyödyntää kunkin kohdekaupungin jo olemassaolevaa toimintaa: nostaa esille paikallisia toimijoita ja linkittää kiertue paikallisiin tapahtumiin ja yhteisöihin.

Liikkeelle voi ja pitääkin lähteä pienestä. Hyvä alku on kerätä keskusteluyhteyteen paikallisia avoimuudesta ja datasta kiinnostuneita. Facebookissa on jo muutamille kaupungeille vakiintuneita paikallisia avoimen datan yhteisöjä ja muutamille muille orastavia alkuja.

Onko oma kaupunkisi jo listassa? Kutsu mukaan paikalliset aktiivit ja asiasta kiinnostuneet organisaatiorajoista välittämättä. Jos kaupunkisi ei vielä ole listalla, niin perusta ryhmä ja kerro siitä meille.

(ryhmien jäsenmäärä 4.7.2013 klo 15:00)


Kiertueen järjestäjät

Open Knowledge Roadshown järjestää Open Knowledge Finland ry. (OKFFI) yhdessä Oikeusministeriön demokratiayksikön ja Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen kanssa. Lisäksi kiertuekaupungeissa järjestelyissä on mukana joukko paikallisia järjestäjäkumppaneita.

Kiertueen ohjelmasta vastaa mukaanlähtijöistä ja kohdekaupunkien toimijoista koostuva yhteistyöverkosto. Siihen kuuluu muun muassa. Forum Virium Helsinki, Helsinki Region Infoshare, Apps4Finland, Open Data TRE, Citizen-hanke, Uusi Tehdas, Avoin ministeriö, Sitra, AvoinGLAM sekä avoimen tieteen, avoimen kulttuurin ja avoimen kaupungin teemoista kiinnostuneita suomalaisia avoimen tiedon yhteisön jäseniä. Kattava listaus kiertueen taustatoimijoista täydennetään osoitteeseen: http://new.okfnpad.org/p/roadshow-jarjestajat


Anna palautetta

Kiertueen tapahtumia on kuudessa kaupungissa. Pyrimme parantamaan toimintaa ja saamaan jokaisen kaupungin tapahtumista edellistä parempia ja vaikuttavampia. Jos osallistuit johonkin kiertueen tapahtumaan tai olit itse järjestelyissä mukana, niin olethan ystävällinen ja käytät 5 minuuttia anonyymin palautelomakkeen täyttämiseen.

Linkki palautelomakkeeseen Kuopion tapahtumista: http://bit.ly/roadshow_palaute_kuopio

Linkki palautelomakkeeseen Oulun tapahtumista: http://bit.ly/roadshow_palaute_oulu

Linkki palautelomakkeeseen Jyväskylän tapahtumista: http://bit.ly/roadshow_palaute_jkl

Linkki palautelomakkeeseen Mikkelin tapahtumista: http://bit.ly/roadshow_palaute_mikkeli

Linkki palautelomakkeeseen Turun tapahtumista: http://bit.ly/roadshow_palaute_turku

Linkki palautelomakkeeseen Tampereen tapahtumista: http://bit.ly/roadshow-palaute

[/pseudocontent]

[pseudosidebar]

[/pseudosidebar]