Open Decisions Api

Open Decision -hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää avoimen datan rajapintastandardi (API) kuntien, kaupunkien ja muiden organisaatioiden päätöksenteon / asianhallintajärjestelmien julkiselle sisällölle (vrt. kansainvälinen open311.org -standardi kaupunkien palauterajapinnoille). Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda rajapintastandardia tukevia vapaita ohjelmistoja muun muassa päätösten helppoon selailuun ja päätösprosessien visualisointiin (vrt. openspending.org ) ja tukea niiden käyttöönottoa markkinoinnin, viestinnän ja brändäyksen keinoin.

Lyhyt kalvoesitys hankkeesta http://bit.ly/open_decisions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.