#23 Avoimen tiedon -ohjelma

Session host: Anne Kauhanen-Simanainen (VM)

Time and place: Check the agenda http://bit.ly/okf-convention_agenda

Description

Julkisten tietovarantojen avaaminen on hallituksen kärkihankkeena. Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö on painopistealueena myös julkisen hallinnon yhteisessä ICT -strategiaehdotuksessa, joka vahvistetaan alkuvuodesta 2013. Osana strategian toimeenpanoa valtiovarainministeriö on käynnistämässä avoimen tiedon ohjelmaa, jonka avulla koordinoidaan ja vauhditetaan julkisten tietovarantojen avaamista. Avoimen tiedon ohjelmaa tullaan viemään eteenpäin avoimena, verkostomaisena yhteistyönä, johon toivotaan mukaan ministeriöiden, valtion virastojen ja kuntien lisäksi yliopistot, tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset, järjestöt, kehittäjäyritykset ja –yhteisöt, tutkija- ja kansalaisyhteisöt. Meneillään on useita toisiaan tukevia hankkeita. Esimerkiksi Avoin hallinto –hanke tuottaa avoimen tiedon ohjelmaan ehdotuksia kansalaisnäkökulmasta. Tässä sessiossa esitellään ohjelman tavoitteita, osa-alueita ja valmistelua sekä listataan ja työstetään ideoita ja ehdotuksia ohjelmaa varten.

Links:

Julkisen hallinnon ICT -strategia

Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportti 2012