Hallinnon avoimen datan työryhmä

Hallinnon avoin data ihmisiä OKF Finland Conventionissa 8.2.2013

Hallinnon avoimen datan työryhmä toimii tiedonvaihdon ja keskustelun kanavana julkishallinnon datan avaajille, datan hyödyntäjille ja muille kiinnostuneille. Ryhmän kautta yksittäiset datan avaajat tai datan hyödyntäjät saavat tukea muilta hallinnon avoimen datan käytön ja avaamisen asiantuntijoita, jotka seuraavat kehitystä Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteena on, että avoimen tiedon politiikkaa, sekä infrastruktuuria ja käytäntöjä kehitetään datan avaajien ja käyttäjien välisenä vuoropuheluna, jotta hyvät käytännöt leviäisivät nopeasti ja avattu data myös tulisi mahdollisimman nopeasti hyödynnettyä.

Työryhmä nostaa laajempaan keskusteluun uusia hallinnon avoimeen dataan liittyviä teemoja, järjestää tapaamisia ja tapahtumia, sekä tekee kokeilukulttuurin hengessä pieniä kokeiluja ja toimintatapojen kehitystä. Työryhmä toimii kasvualustana ideoille, joista voidaan käynnistää myös suurempia projekteja.

Työryhmä toimii myös linkkinä kansainväliseen Open Government Data -keskusteluun ja esimerkiksi suhteita Viroon ja Ruotsiin vahvistetaan.

Facebook-logo-small2

Keskusteluryhmä

google-drive-logo

Jaetut dokumentit

etherpad-14309_222x180

Avoin muistio