Lappi

Matkalla kohti avointa Lappia

Julkisten tietovarantojen avaaminen (#avoindata ja #avointieto) on Suomessa ja maailmalla vahvasti vaikuttava suuntaus, jossa pyritään pääasiassa viranomais- ja kaupunki/kuntatoimijoiden toiminnan myötä syntyvän datan avaamiseen laajasti kansalaisten käyttöön. Avoin data, julkisen päätöksenteon läpinäkyvyys, julkisen tiedon avoimen saatavuuden velvoite ja ihmisten kiinnostus yhteisöllisten palvelujen (sosiaalinen media) käyttämiseen on loistava tilaisuus uudenlaisten palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiselle paikalliselle yrittäjille ja muille alueen toimijoille Lapissa ja arktisella alueella laajemminkin.
AvoinLappi

Avoin data Lapissa

Ihmisten arkea ja vapaa-aikaa tukevien palveluiden aikaansaamista sekä yleisesti kansalaisia itseään koskevan tiedon saatavuuden parantamisen tavoite- ja toimenpidealueita on linjattu mm. juuri ilmestyneessä Lapin liiton Digiohjelma 2020 dokumentissa. Tiedon avaamisen edistäminen Lapissa edellyttää avoimeen dataan liittyvien kansallisten, Lapin alueen paikallisten toimijoiden sekä tiedon ja palveluiden tarvitsijoiden yhteen saattaamisen. Lisäksi on tarpeen selvittää minkälaista avointa dataa Lapissa on jo saatavilla, missä muodossa ja miten se on lisenssoitu. Tarkoituksena on pitkällä aikataulullu mahdollistaa Lappia ja arktista aluetta hyödyntävien #avoindata-perustaisten hankkeiden suunnitteleminen ja käynnistäminen.

AvoinLappi-verkosto ja -hanke

Avoin tieto -toiminto voidaan Lapissa myös ottaa haltuun kokoamalla alan alueelliset toimijat verkostoksi tai konsortioksi, joka koordinoi ja ohjaa datan avaamista, jakamista ja hyödyntämistä. Keskeistä on myös tähän aihepiiriin liittyvän informaatioteknologisen, teknisen, liiketoiminnallisen, lakitieteellisen ja muun osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen. Tarkoituksena on myötävaikuttaa innovatiivisen avoimeen tietoon perustuvan liiketoiminnan edistämiseen Lapissa. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on alustaa ja lopulta käynnistää varsinainen AvoinLappi-hanke tai -esiselvitys #avoindata-toiminnon ja siihen liittyvien sisältöjen pilotointien organisoimiseksi Lapissa. Hankkeen sisältöinä olisivat avoimen tiedon alueellisen nykytilanteen kartoittaminen, osaamis- ja koulutustarpeiden selvittäminen sekä avoimen tiedon palveluiden ja sovellusten pilotointi, kehittäminen ja liiketoiminnallisesti kannattava tuottaminen. Tällä hetkellä hankesuunnittelussa ollaan hanketoimijoiden roolien, vastuiden ja tehtävien määrittämisessä. Tavoitteena on saada rahoitushakemus tehtyä viimeistään tammikuun 2015 EAKR-hakuun.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Avoin Lappi (Open Lapland) -blogi

Facebook: Open Data Lapland -ryhmä

Twitter: @avoinLappi (OpenLapland)

Yhteyshenkilö ja AvoinLappi-toiminnan koordinaattori: Jukka Aaltonen, OKFI

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.