Tietosuojaseloste

Versio 0.93, päivitetty 16.7.2015

Rekisterinpitäjä: OKF Finland ry, (y-tunnus: 2520401-8)
Osoite:Caloniuksenkatu 9 d 64, 00100 Helsinki, Finland
Muut yhteystiedot: toiminnanjohtaja@okf.fi

Yhteyshenkilö: yhdistyksen sihteeri, vuonna 2015 Lilli Linkola
Osoite:Caloniuksenkatu 9 d 64, 00100 Helsinki, Finland
Muut yhteystiedot: jasenasiat@okf.fi

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tietoja käsitellään yhdistyksen jäsenyyden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö: Jäsenistä tallennetaan täydellinen nimi (etunimet ja sukunimi), kotipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Lisäksi jäsenien toiminnasta yhdistyksessä voidaan pitää kirjaa (esim. työryhmien tai projektien toimintaan osallistuminen).

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilörekisteriä säilytetään suomalaisen palveluntarjoajan rekisteripalvelussa. Rekisterin tietoja ei siirretä ETAn ulkopuolelle.

Tietojen julkisuus: Yhdistyksen jäsenluettelo on julkinen, joten kunkin jäsenen nimi ja kotipaikka julkaistaan verkossa julkisesti. Muut rekisteriin tallennetut henkilötiedot eivät ole julkisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Jäsenrekisteristä säilytetään paperisia kopioita lukitussa toimistossa. Digitaaliseen jäsenrekisteriin on pääsy vain hallituksen puheenjohtajalla sekä jäsenasioista vastaavalla henkilöllä. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot eivät ole salassa pidettäviksi säädettyjä.

Tarkastusoikeus: Kenellä tahansa on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Pyyntö lähetetään jäsenrekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Kenellä tahansa on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Korjauspyyntö lähetetään jäsenrekisterin yhteyshenkilölle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.