#35 Towards open arts and culture

Session host: Sanna Marttila (Aalto University ARTS and http://avoinglam.fi)

Time and place: Check the agenda http://bit.ly/okf-convention_agenda

Description

The keynote will be in english

Osana Avoin GLAM (galleries, libraries, archives, museums) -hanketta järjestimme vuonna 2012 työpajoja, joissa kartoitimme yhdessä suomalaisia muisti-, taide-, ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa tapoja ja strategioita, joilla instituutiot voisivat avata toimintaansa ja sisältöjään eri yleisöille. Työpajoissa lähestyimme avoimuutta yhteissuunnittelun keinoin ja käsittelimme pienryhmissä mm. saavutettavuuteen, lainsäädäntöön, yleisöjen osallistuttamiseen ja kestävän kehitykseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Tämä presentaatio esittelee työpajojen keskeiset tulokset ja nivoen ne kansainvälisiin esimerkkeihin ja osallistujien kanssa tehtyihin suosituksiin ja ehdotuksiin.

Taustaa: Pidän saman keynoten eri painotuksella torstaina 7.2.2013 ‘Oikeus kokoelmiin’ konferenssissa.