Datademo

Open Knowledge Finland ry on 3.12.2013 allekirjoittanut Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen ketterästä rahoituksen kanavoimisesta kehittäjäyhteisön hankkeisiin. Tavoitteena on edistää Helsingin kaupungin avoimien rajapintojen käyttöä. Pienillä rahasummilla voidaan merkittävästi edistää lisäarvoa tuottavien hankkeiden toteutumista, sillä ne ovat usein sivutoimisen tai osa-aikaisen työpanoksen varassa.

Vertaisarviointiprosessi

OKFFI fasilitoi vertaisarviointiin ja osallisuuteen pohjautuvan rahoitusprosessin. Vertaisarvoinnista vastaa raati, joka koostuu puoliksi kyseiselle kierrokselle osallistuvien hakijoiden edustajista ja puoliksi riippumattomasta asiantuntijaedustajista. Vertaisarviointiprosessiin hyväksytään mukaan ne ehdotukset, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Osallistuva työpakettiehdotus voi olla jokin seuraavista: sovellus, avoin lähdekoodi, visualisaatio, kirjallinen tai videomuotoinen tuotos tai muu näihin rinnastuva tuotos

  • Työpakettiehdotuksen tulee liittyä HRI:n / Helsingin kaupungin avoimiin rajapintoihin

  • Työpakettiehdotuksen tulee olla esikaupallisessa vaiheessa oleva projekti tai ei-kaupallinen tuotos

  • Työpakettiehdotuksen tulee edistää demokratiaa, ihmisten, yritysten, järjestöjen ja viranomaisten tiedonsaantia ja kommunikaatiota

Ei-kaupallisella projektilla tai tuotoksella viitataan voittoatavoittelemattomien toimijoiden hankkeisiin tai muutoin selkeästi voittoatavoittelemattomiin hankkeisiin. Esi-kaupallisella projektilla tai tuotoksella viitataan hankkeisiin, jotka saattavat kehittyä jatkossa myytäviksi esimerkiksi palvelutuotteiksi. Usein esimerkiksi yleishyödyllisille ei-kaupallisille innovaatioille ei ole juurikaan rahoitusvaihtoehtoja, mikä pyydetään ottamaan huomioon arvioinnissa.

Vertaisarvioinnissa painotetaan seuraavia kriteereitä:

  • Kuinka merkittävä tuotoksen / työpaketin vaikutus on kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin

  • Kuinka merkittävä tuotoksen / työpaketin vaikutus on avoimien rajapintojen käytön yleistymiseen

  • Kuinka paljon tuotokselle on odotettavissa käyttäjiä tai näkyvyyttä

  • Kuinka realistinen tuotoksen toteutussuunnitelma on

  • Kuinka merkittävä tämä rahoitus on kyseiselle hankkeelle ja onko hankkeella vaihtoehtoisia rahoituskanavia

  • Julkaistaanko työpaketissa mahdollisesti syntyvä lähdekoodi avoimena

Samalta toimijalta voi olla yhdelle kierrokselle useita eri työpakettiehdotuksia, joista prosessin myötä voi päätyä kyseisellä kierroksella rahoitettavaksi toinen, molemmat tai ei kumpikaan ehdotuksista. Kriteerit ja prosessi saattaa vielä muuttua palautteen ja kokemusten perusteella.

Hakuaika

Ensimmäisen kierroksen hakuaika alkaa tammikuussa 2014. Vuoden 2014 aikana järjestetään yhteensä kolme rahoituskierrosta. Kullakin kierroksella haetaan enintään viisi 2000€:n rahoituspakettia.