Avoimen demokratian käsite

Avoimen demokratian käsitteestä on keskusteltu ryhmän tapaamisissa eri OKF-tilaisuuksissa. Tuorein ehdotus on Raimo Muurisen muotoilu:

Avoimen demokratian tärkein kriteeri on se, että päätöksenteko on avointa.

 1. Päätökset perustuvat avoimeen valmisteluun
 2. Esitykset perustuvat avoimeen tietoon.
 3. Päätökset julkaistaan (mahdollisimman vähällä viiveellä) avoimena tietona.

Avoimuus tarkoittaa sitä, että tiedon saavutettavuudella tai osallistumiseen ei ole tosiasiallisia esteitä. Kts. Open Definition

Käytännössä tiedon saavutettavuus ja osallistumismahdollisuus pitää järjestää tasa-arvoisesti kaikille asianosaisille.

Avoimen demokratian toimintatapoja ovat esimerkiksi

 • aloitemahdollisuus verkossa
 • esityslistat verkossa
 • päätöksenteon valmistelun avoin verkkoyhteisö
 • päätösasiakirjadata verkossa
 • talousdata verkossa
 • osallistuva budjetointi
 • esitysten ja päätösten pohjautuminen avoimeen tietoon
 • sidonnaisuuksien ja kytköksien avoin ilmoittaminen
 • toiminnan ja valmistelun joukkoistaminen
 • päätösprosessien visualisointi
 • focus groupien ei-ekslusiivinen osallistaminen
 • avoimet sopimukset

Keskustelua voi jatkaa kommentoimalla tähän artikkeliin tai Avoimen demokratian Facebook-ryhmässä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.