Biodiversity map – Lajirikkauskartta

Lajirikkauskartta visualisoi metsien luontoarvoja.

Kartalla on merkitty vihreällä metsäalueet, jotka ovat Open Knowledge Finlandin projektissa tehdyn mallinuksen ja parametrien mukaan suurella todennäköisyydellä lajirikkaita luontokohteita. Tumman vihreällä merkityt kohteet ovat mallinuksen tuloksena saaneet parhaat lajirikkauspisteet.

Lajirikkauskartan pohja-aineiston muodostavat 18 x 18 m ruutuaineisto puuston korkeuden, latvuspeittävyyden ja laserkeilausintensiteetin minimi-, maksimi-, ja keskiarvoista sekä keskihajonnoista. Pohja-aineiston avulla on laskennallisesti mallinettu ne metsäalueet, jotka ovat erityisen vanhoja ja runsaslahopuisi ja tämän takia myös oletettavasti luontoarvoiltaan tärkeitä metsiä.

 

Lajirikkauskartta on Open Knowledge Finlandin aivoimen datan aktiivien projekti. Projektin tarkoituksena on luoda avoimeen metsätietoon pohjautuva kaikille ilmainen palvelu, joka helpottaa arvokkaiden luontoympäristöjen tunnistamista. Kartan toivotaan tukevan kestävää metsätaloutta ja metsien virkistyskäyttöä.

Projetki on saanut rahoitusta Wihurin säätiöltä ja JULKICTlabin tukea vuonna 2015.

Briefly in English

Biodiversity map shows the predicted biodiversity value of any selected point in the nature. With biodiversity map we aim to support a fact-based public dialogue on forest management and such away support forest stewardship.

The map is based on open data from Finnish government data resources. We are using open technologies, open standards and open source code.

The project was granted computing and server capacity in 2015 from JulkiICTlab. The project received a grant from Wihuri foundation in 2015.

Linkki aineistoihin / Link to resources

Happonen, Konsta, Maanavilja, Liisa, & Vetterli, Adrien. (2016). LiDAR-derived forest structure data and predictions of the locations of old-growth forests for Central Finland. [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.163765

Yhteystiedot/Contact

lilli.linkola(at)okf.fi

One thought on “Biodiversity map – Lajirikkauskartta”

  1. “” Projektin tarkoituksena on luoda avoimeen metsätietoon pohjautuva
    kaikille ilmainen palvelu, joka helpottaa arvokkaiden luontoympäristöjen
    tunnistamista. Kartan toivotaan tukevan kestävää metsätaloutta ja metsien virkistyskäyttöä.””

    Hmmm…. Mahdoton yhtälö. Siis metsätalous ja City-vihreät ei sovi samaan lauseeseen.

    Okei. Tulkaa vaan tänne perustamaan lisää suojelualueita. Vastapainoksi polttopuun sijaan poltan kivihiiltä. Se on hiljaisen miehen protesti! Valinta on teidän!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.