Blog

Avoimuuden kulttuuria & tukea kulttuuridatan avaamiseen

Muisti- ja kulttuuriorganisaatioilla (tuttavallisemmin GLAM = galleries, libraries, archives and museums) on hallussaan valtava määrä kulttuuriperintöömme liittyvää tietoa. Ainutlaatuisten kokoelmien lisäksi nämä tietovarannot pitävät sisällään informaatiota liittyen muun muassa kokoelmiin, näyttelyihin sekä vierailijoihin ja heidän kokemuksiinsa. Internet mahdollistaa tietovarantojen entistä laajemman ja monipuolisemman hyödyntämisen. Se tarjoaa organisaatioille areenan, jonka avulla kohdata ja palvella yhä laajempaa […]

Oulussa ramppa kalkattaa – avoimen datan sivut auki viikossa

Katso Oulun tietohallintopäällikkö Juhani Heikan haastattelu – miten dataa avataan viikossa. Oulun kaupungin tietohallintopäälliikkö Juhani Heikka laittoi kollegoidensa kanssa tuulemaan. He kuulivat, että Helsinkiläiset ja Tamperelaiset Open Knowledge Finlandin asiantuntijat ovat tulossa kylään avaamaan keskusteluja avoimesta tiedosta ynnä kehityksestä, ja päättivät rakentaa oman avoimen datan portaalin kaupungin sivuille. ”Lisenssiasiat ja koodaushaasteet ratkaistiin viikossa ja nyt […]

Suosituksia lobbaamisen läpinäkyvyyden parantamiseksi

Vallitsee laaja yksimielisyys tarpeesta toimia avoimemmin ja tietää – ja tarvittaessa rajoittaa – lobbaajien mahdollisuuksia vaikuttaa hallituksen päätöksentekoon. On lobbaajana sitten suuri tai pieni yritys, etujärjestö tai kansalaisjärjestö, oleellista on, että kansalaiset tietävät, kenellä virkamiesten itsensä lisäksi on ollut vaikutusta tietyn päätöksen tai lainsäädännön valmisteluun ja muotoiluun. Yksi tapa varmistaa tiedonsaanti on säännellä lobbaamista ja […]