Blog

OKFestival 2014 networking event at the Finnish Institute

Open Knowledge Finland and the Finnish Institute would like to invite you to an international networking event on Tuesday 15 July at 14─17 at the Finnish Institute in Berlin. The meeting takes place just before the Open Knowledge Festival 2014, as numerous out-of-the-box thinking people from all over the world meet up in the city. […]

Kuka asioistasi päättää? Datademosovellus Helsingin kaupungin päätöksiin

Kevään Datademo-kilpailussa ehdotukseni Helsingin kaupungin päätöksenteon yksinkertaisesta visualisoinnista sai muiden valittujen sovellusten ohessa kehittäjien kannatuksen. Tässä kuvausta projektista, sen taustasta ja miksi päätöksenteon yksinkertainen visualisointi voisi toimia asukkaiden aktivoimisessa ja päätöksenteon kiinnostavuuden lisääjänä. Demokratia on vielä käytännössä harvojen huvia ja aktiivisimpien etuoikeus. Asioista tekevät ehdotuksia ja aloitteita usein ne tahot, joiden edun mukaista uusien asioiden […]

Lausunto LVM:n Big Data Strategiaan

Open Knowledge Finlandin My Data -työryhmä jätti lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön tekeillä olevaan Big Data -strategiaan (ks. strategian luonnos ja lausuntopyyntö). Strategian luonnoksessa My Data oli jo hyvien esillä potentiaalisena ratkaisuna, joka mahdollistaisi henkilödatan keräämisen ja käytön niin, että hyödyt yksilöille maksimoidaan ja yksityisyydensuojan heikkeneminen minimoidaan antamalla kontrolli ihmisille itselleen. Lausunnon liitteeksi on koostettu myös […]

Avoin julkishallinnon data -mestarikurssilaiset avasivat dataa

  Avoimen datan edelläkävijöiden joukkoon liittyi 14 julkishallinnon organisaatiota, kun he sitoutuivat avaamaan julkisin varoin tuotettua dataa kansalaisten käyttöön osana Open Knowledge Finland ry:n järjestämää Avoin julkishallinnon data -mestarikurssia. Kurssi järjestettiin Aalto-yliopiston Median laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Voimassa olevaan hallitusohjelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi avoimen datan tuottaminen. Esimerkkinä toimivat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian vastaavanlaiset […]