Avoin julkishallinnon data -mestarikurssilaiset avasivat dataa

8016200072_36046a718f_b

Kuva: justgrimes. CC BY-SA. https://www.flickr.com/photos/notbrucelee/

 

Avoimen datan edelläkävijöiden joukkoon liittyi 14 julkishallinnon organisaatiota, kun he sitoutuivat avaamaan julkisin varoin tuotettua dataa kansalaisten käyttöön osana Open Knowledge Finland ry:n järjestämää Avoin julkishallinnon data -mestarikurssia. Kurssi järjestettiin Aalto-yliopiston Median laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Voimassa olevaan hallitusohjelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi avoimen datan tuottaminen. Esimerkkinä toimivat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian vastaavanlaiset avoimen hallinnon tavoitteet. Julkishallinto kerää ja tuottaa valtavat määrät dataa, joka on perinteisesti ollut saatavilla maksua vastaan. Maksullisuus on haitannut etenkin pienten ja keskisuurten yritysten sekä yksityishenkilöiden mahdollisuutta hyödyntää dataa.

Data on avointa, kun se on maksutta ja vapaasti kaikkien saatavilla sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa sen hyödyntämisen, muokkaamisen ja jakamisen ilman sosiaalisia, lainsäädännöllisiä tai teknologisia rajoituksia. Avoimen datan uskotaan mahdollistavan uusien palveluiden luomisen, parantavan datan laatua, lisäävän hallinnon läpinäkyvyyttä sekä edistävän avointa demokratiaa.

Mestariksi verkostossa

Avoin julkishallinnon data -mestarikurssi oli suunnattu julkishallinnon organisaatioille, jotka halusivat päivittää ja vahvistaa osaamistaan tai jotka suunnittelivat datan avaamista, mutta joilta puuttui organisaation sisäinen tarvittava osaaminen. Kurssi järjestettiin yhdessä Avoin kulttuuridata -mestarikurssin kanssa.

Tavoitteina oli tarjota tietoa ja välineitä datan avaamiseksi sekä saada organisaatiot pohtimaan hallussaan olevan tiedon ja datan laajempia käyttömahdollisuuksia. Taustalla oli vahva näkemys vertaisoppimisen mahdollisuuksista sekä verkostoitumisen merkityksestä organisaatioiden toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Avointa dataa lähestyttiin kurssin aikana monesta näkökulmasta. Onnistunut avaaminen edellyttää vähintään datan avaamisen syiden ja perusteluiden miettimistä, datan siivoamista sekä avoimiin lisensseihin tutustumista. Tärkeää on myös datan jatkokäytön mahdollisuuksien pohtiminen niin asiakkaan kuin datan jatkokäyttäjän – esimerkiksi sovellussuunnittelijan – näkökulmasta.


Osallistujaorganisaatioiden avaukset

Avoin julkishallinnon data -mestarikurssin tavoitteena oli, että jokainen osallistujaorganisaatio avaa kurssin aikana dataa. Avauksissa hyödynnettiin Creative Commons -lisenssijärjestelmää. Kyseessä on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton palvelu, jonka avulla voi helposti ilmaista tahtonsa niistä ehdoista, joilla haluaa vapauttaa työnsä muiden käytettäväksi.

Koko kevään kestänyt kurssi huipentui 12.6.2014 Kiasmassa pidettyyn päätöstilaisuuteen. Päivän aikana osallistujat esittelivät avaamaansa dataa sekä tekivät avaamisen ja yhteistyön jatkosuunnitelmia. Osa organisaatioista julkistaa avauksensa myöhemmin kesän aikana. Lisäksi moni avatuista sisällöistä täydentyy koko ajan.

Lisätietoja: http://datakoulu.fi

Laura Sillanpää, koulutuskoordinaattori, Open Knowledge Finland, laura.sillanpaa[a]okf.fi

Tarmo Toikkanen, tutkija, Aalto-yliopisto, tarmo.toikkanen[a]aalto.fi  sekä Creative Commons Suomi, Open Knowledge Finland

 

Avatut julkishallinnon datat:

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike: Tiedot ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköistä. http://beta.avoindata.fi/data/dataset/ymparistoterveydenhuollon-valvontayksikot. Maatilojen tuotantosuunnat Ely-keskuksittain vuosina 2008-2012. http://beta.avoindata.fi/data/dataset/maatilojen-tuotantosuunnat-ely-keskuksittain-vuosina-2008-2012

Suomen riistakeskus: Suomen riistakeskuksen yleistä koodistoa: riistakeskuksen alueet, riistanhoitoyhdistykset, hallisaalis- ja poronhoitoalueet, riistaeläinlajit, riistaeläinlajiluokat, eläinten iät, sukupuolet. http://riista.fi/avoindata/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan tiedot 2007-2014. http://beta.avoindata.fi/data/fi/dataset/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa

Tilastokeskus: Väestölaskentatietoja 1987-2010. http://beta.avoindata.fi/data/fi/dataset/vaestolaskentatietoja-1987-2010

Ulkomininisteriö: Suomen kehitysyhteistyön tilastot 2006-2017.http://beta.avoindata.fi/data/fi/dataset/suomen-kehitysyhteistyon-tilastot  

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori & Valtiokonttori: Kansalaisen asiointitilin käyttötilastot. http://beta.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansalaisen-asiointitilin-kayttotilastot. Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuman käyttötilastot. http://beta.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansalaisen-tunnistus-ja-maksamispalvelu-vetuman-kayttotilastot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.