Open Knowledge Finland ry. selvittää yhteistyössä Etlan kanssa avoimen datan vaikuttavuutta Suomessa

Summary in English:

The project name in English: “Cost-effective utilization of open data and basic registers”. The research project’s goal is to better understand and measure the impacts of open data and the use of the basic public registers. As outcome, we expect policy recommendations and suggestions for new methods, processes or technical changes, to help improve cost-efficient publishing of open data and increase the impact of the basic registers. Contact ; mika.honkanen@okf.fi (project manager), teemu.ropponen@okf.fi

Projektin materiaaleja ja osallistumismahdollisuudet

Projektin taustatiedot

Suomessa julkisella hallinnolla on hallussaan merkittävät ja korkealaatuiset perustietovarannot, joiden hyödyntämisessä on paljon tehostamisen mahdollisuuksia. Suomen perustietovarannot käsittelevät ihmisiin, yrityksiin / yhteisöihin / säätiöihin, rakennuksiin ja kiinteistöihin liittyviä tietoja. Nämä tiedot on tallennettu pääasiassa Suomen valtion ylläpitämiin perusrekistereihin. Osa perusrekistereiden sisältämistä tiedoista voisi olla avointa dataa niin, että henkilötiedot pysyvät luonnollisesti yksityisenä tietona. Perusrekisterit määritellään esimerkiksi vuonna 2011 säädetyssä “julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta” -lain kohdassa 10§ “tallennettujen tietojen hyödyntäminen”.

Open Knowledge Finland ry. sai rahoitusta yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) kanssa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) tammikuun 2016 hausta ”5.1.2 Miten avoimen datan ja keskeisten julkisen hallinnon perustietovarantojen tietojen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta edistetään kustannustehokkaasti VNK/2014/48/2015”. Etlan osuus hankkeesta on 100 000 euroa ja Open Knowledge Finland ry. osuus on 50 000 euroa.

Resurssien parempi kohdentaminen

Avoimen datan julkaiseminen vaatii merkittävästi resursseja (osaaminen / aika / raha) julkiselta sektorilta. Valtio pyrkii kohdentamaan niukkia resurssejaan kustannustehokkaasti hyödyntämällä muun muassa kustannushyötyanalyysiä apuvälineenä päätöksenteossa. Open Knowledge Finland ry. kehittää yhteistyössä Etlan kanssa projektissa mittareita ja toimintatapoja, joiden avulla avoimen datan muutosta voidaan johtaa kustannustehokkaammin. Paremmin kohdistuvalla avoimen datan johtamisella voidaan saavuttaa monia hyötyjä sekä avoimen datan avaamisen että siihen pohjautuvan uuden kasvun näkökulmista.

OKFI:n osuus projektista

OKFI:n tavoitteena on selvittää ja luoda suosituksia, miten perusrekistereiden dataa voidaan avata mahdollisimman kustannustehokkaasti priorisoiden erilaisia toimenpiteitä. Tutkimusta avoimen datan vaikuttavuudesta yleisesti on olemassa maailmanlaajuisesti vielä aika vähän. Vuonna 2004 Open Knowledge määritteli ensimmäisenä maailmassa “avoimen datan” käsitteen ja sisällön.

Projektissa OKFI suorittaa noin kymmenen perusrekistereiden ylläpitäjille kohdistettua teemahaastattelua syys-lokakuun aikana. Myös avoimen datan hyödyntäjiä / käyttäjiä haastatellaan. Teemahaastatteluiden avulla pyritään tunnistamaan erilaisista näkökulmista (poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen, lainopillinen, teknologinen) kehitysideoita. Myöhemmin marras-joulukuussa järjestetään lisäksi kaksi noin 8-16 asiantuntijan teknistä työpajaa. Näissä on tarkoituksena yhdessä perehtyä projektin kannalta olennaiseen haasteeseen noin 3-6 tunnin ajan. Alustava aikataulu työpajoille on marras-joulukuu. Koko projektin alustava aikataulu OKFI:n osalta on esitetty alla olevassa taulukossa. Projektissa huomioidaan myös Kapa-ohjelma, jonka on valtion suurin ponnistus tietovarantojen integroinnin saralla viimeiseen 20-vuoteen.

Projektin loppuraportti julkaistaan helmikuussa vuonna 2017. OKFI:n osuus raportissa tulee sisältämään tiiviissä muodossa konkreettisia suosituksia, joiden avulla perustietovarantojen vaikuttavuutta yhteiskunnassa voidaan lisätä kustannustehokkaasti. Osittain näiden avulla Suomi pysyy myös jatkossa kärkisijoilla avoimen datan maailmanlaajuisessa vertailussa, kuten Open Data Indexissa, jossa Suomen sijoitus oli vuonna 2015 viides 122 maan joukossa.

Projektin yhteyshenkilöt

Open Knowledge Finland ry. puolella:
Mika Honkanen, etunimi.sukunimi@okf.fi (vastuullinen vetäjä)
Teemu Ropponen, etunimi.sukunimi@okf.fi

Etlan puolella:
Heli Koski, etunimi.sukunimi@etla.fi (projektipäällikkö)
Mika Pajarinen, etunimi.sukunimi@etla.fi