Lausunto LVM:n Big Data Strategiaan

Screen Shot 2014-06-18 at 17.40.53

Open Knowledge Finlandin My Data -työryhmä jätti lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön tekeillä olevaan Big Data -strategiaan (ks. strategian luonnos ja lausuntopyyntö). Strategian luonnoksessa My Data oli jo hyvien esillä potentiaalisena ratkaisuna, joka mahdollistaisi henkilödatan keräämisen ja käytön niin, että hyödyt yksilöille maksimoidaan ja yksityisyydensuojan heikkeneminen minimoidaan antamalla kontrolli ihmisille itselleen.

Lausunnon liitteeksi on koostettu myös katsaus EU:n tekeillä olevaan yleiseen tietosuoja-asetukseen My Datan toteutumisen näkökulmasta. Liite saattaa olla kiinnostavaa luettavaa, niillekin, jotka eivät koko lausuntoa ja Big Data strategiaa lukisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.