Kuka asioistasi päättää? Datademosovellus Helsingin kaupungin päätöksiin

Kevään Datademo-kilpailussa ehdotukseni Helsingin kaupungin päätöksenteon yksinkertaisesta visualisoinnista sai muiden valittujen sovellusten ohessa kehittäjien kannatuksen. Tässä kuvausta projektista, sen taustasta ja miksi päätöksenteon yksinkertainen visualisointi voisi toimia asukkaiden aktivoimisessa ja päätöksenteon kiinnostavuuden lisääjänä.

Demokratia on vielä käytännössä harvojen huvia ja aktiivisimpien etuoikeus. Asioista tekevät ehdotuksia ja aloitteita usein ne tahot, joiden edun mukaista uusien asioiden eteenpäin vieminen on. Demokratian ja kansalaisten osallistumisen tärkeys puhuttelee lähinnä niitä, jotka päätöksistä eniten hyötyvät tai jotka demokratian ja vaikuttamisen kentällä työskentelevät.

Avoin päätöksentekodata on iso askel kohti avoimempaa yhteiskuntaa ja siten toimivampaa demokratiaa. Seuraava askel on keksiä ja kehittää tapoja tuoda dataa helposti ja relevantisti niille, joiden elämää se koskettaa.  Osallistumista edistävää on tehdä sellaisista asioista ja päätöksistä kiinnostavia, jotka ihmisten omaan elämään vaikuttavat. Kansalaisvaikuttamisen merkityksen ymmärtäminen onkin lisääntymään päin ja sitä vauhdittavat median pirstaloituminen ja demokratisoituminen blogien ja sosiaalisen median muodossa.

Tässä kehitettävässä sovelluksessa tarkoituksena oli tuoda päätöksenteko kaupunkilaisten silmien eteen tavalla, joka on riittävän yksinkertainen mutta myös kiinnostava. Tähän asti päätökset ja päätettävinä olevat asiat noussevat asukkaiden laajempaan tietoon ja usein keskusteluun vasta, jos media on ottanut ne käsittelyyn ja tehnyt niistä kiinnostavia.

Kun jotain päätetään ”omalla takapihalla”, se todennäköisesti kiinnostaa enemmän kuin ”kasvottomat” päätökset jossain päin kaupunkia. Jos päätöksistä kertova sovellus on riittävän toimiva, voi se päästä medioiden sivuille ja sitä kautta asukkaat näkisivät helpommin omaa aluettaan koskevat päätökset ja saisi heidät kiinnostumaan asioista. Sovellus toimisi myös ponnahduslautana ja työkaluna myös aktiiveille, asukkaille ja medioille ottaa keskusteluun tiettyjä päätöksiä.

Vaikka kaupunginhallinto on lähtökohtaisesti avointa kansalaisille, tarvitsemme keinoja tehdä siitä kiinnostavaa ja tuoda sitä asukkaiden tietoisuuteen. Tätä kiinnostavuuden kynnystä voidaan madaltaa ja tarjota sovellusta myös eri medioille siten, että se parhaimmillaan toimisi itsessään kiinnostavana sisältönä.

Prosessin tässä vaiheessa sovelluksen visualisointi valmis ja lopullinen tekninen toteutus vielä tehtävänä. Ohessa kuvia visualisoinnista eri näkymissä. Ensimmäisenä sovelluksen etusivu, joka näyttää päätökset ja jonka tarkoitus on herättää mielenkiinto oman alueen päätöksiä kohtaan. Käyttäjä voi katsoa kaikki päätökset ja oman alueensa päätökset ajan mukaan järjestettynä listana. Aluelistasta käyttäjä voi valita oman alueensa ja katsoa sitä koskevat päätökset.

Avoimen koodin ja myös tämän sovelluksen kohdalla perusajatuksena on, että halukkaat henkilöt ja tahot saavat koodin ja sovelluksen käyttöönsä. Jos sovellus on riittävän kiinnostava, pienennetään riskiä sen jäämisestä netin, josta sen löytäminen ja hyödyntäminen on vaikeaa. Todellinen mittari sovelluksen toimivuudelle onkin sen lopullinen käyttöönotto.

Sovellus on kokeilu selkeästä visualisaatiosta ja toimiessaan on inspiraationa tulevaisuuden avoin data- ja demokratiasovelluksille. Sellaiset voisivat olla laajalti käytössä ja tuoda nykyistä relevantimmin ja selkeämmin asioita asukkaiden saataville ja toimia samalla sisältönä paikallismedioille niin netti- , mobiili- kuin paperiformaatissakin.

 

 

Datademo_visualisointi

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Datademo_visualisointi_aluesivu

Datademo_visualisointi_kaikki_alueet

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.