Merkittäviä avoimen datan linjauksia EU komissiolta

Euroopan komission odotetaan julkistavan maanantaina 12.12.2011 merkittäviä linjauksia avoimen datan tulevaisuudesta Europpassa. Olkaa kaikki kuulolla ja valmiina levittämään tietoa aiheesta! Myös suomalaisviranomaiset tarvitsevat nyt kannustusta datan avaamiseen (ks. tuore tapaus maastotietokannan avaamisen vaikeuksista).

Komissio julkistaa “EU Open Data Strategian”, mihin ennakkotietojen mukaan liittyy mm. julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä määräävän direktiivin (PSI-direktiivin) uudistaminen, EU:n omien tietovarantojen avaaminen sekä EU:n laajuisen datakatalogin perustaminen.

Jos tunnet avoimesta datasta kiinnostuneita ihmisiä julkisella sektorilla, mediassa, kansalaisjärjestöissä tai yrityksissä, niin nyt kannattaa levittää viestiä ennakoiden maanantaina tulevaa komission tiedonantoa. Olisi hienoa käyttää tätä vaikuttamismahdollisuutena ja kannustaa julkisen sektorin organisaatioita (valtiontasolla, alueellisesti ja paikallisesti) avaamaan datavarantojaan.

Olisi loistavaa, jos saataisiin kriittinen massa ihmisiä kirjoittamaan aiheesta blogeissa, Facebookissa, twitterissä ja perinteisen median areenoilla.

Twitterissä: #avoindata
Facebook-ryhmä: Finnish Open Data Ecosystem

Open Knowledge Foundationin (OKF) tiimi on paikalla komission tiedonannossa ja vastaa sähköpostitse ja Twitterin kautta. OKC Community Coordinator Jonathan Gray taustoitti aihetta jo etukäteen hieman Guardian -lehden Datablogissa.

Kaikki silmät auki maanantaina!

3 thoughts on “Merkittäviä avoimen datan linjauksia EU komissiolta”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.