Avoin data, läpinäkyvyys ja tiedon julkisuus – Kokemuksia Britannian avoimen datan politiikasta

Kutsu “Being Open About Data” raportin julkaisu- ja keskustelutilaisuuteen

Aika: 16. huhtikuuta 2012, klo 15.00 – 18.00
Paikka: Hub Helsinki, Annankatu 31-33 C 37

Lataa raportti tästä


Suomen Lontoon instituutti ja British Council Suomi järjestävät yhdessä Open Knowledge Foundation Suomi -verkoston kanssa iltapäiväseminaarin 16. huhtikuuta 2012 Britannian avoimen data politiikasta ja Britannian kokemusten merkityksestä Suomelle. Tilaisuus on myös Suomen Lontoon instituutin uusimman tutkimusraportin “Being Open About Data – Analysis of the UK open data policies and applicability of open data” julkaisutilaisuus.

Iso-Britannia on ollut edelläkävijämaa avoimen datan kentällä datan lisensointiin ja uudelleenkäyttöön liittyvien käytäntöjensä ansiosta. Britannian hallitus on ilmaissut avoimen datan olevan yksi tärkeimmistä yksittäisistä poliittisista linjauksista. “Being Open About Data” raportti esittelee Britannian avoimen datan politiikkaa ja poliittisten toimenpiteiden vaikutusta datan käytettävyyteen käsittelevän tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa analysoidaan avoimen datan politiikkaa suhteessa tiedon julkisuutta käsittelevään poliittiseen viitekehykseen. Tavoitteena on ollut tukea erityisesti Suomen avoimen datan kentän kehitystä hyödyntäen Britannian kokemuksia.

Raportin tärkeimpiä tuloksia on huomio siitä, että vaikka avoimen datan taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnalle on helpompi arvioida, mahdolliset vaikutukset demokratiaan ja kansalaisten osallistamiseen ovat vaikeammin arvioitavissa. Iso-Britanniassa julkishallinnon datan avaaminen on ollut poliittisesti latautunut toimenpide ja julkishallinnon rahankäyttöä koskevan datan avaaminen ei ole ollut ideaalinen lähtökohta datan käytön edistämiselle. Sisäisten ja ulkoisten datan käyttäjien mukaanottaminen datan avausprosessiin on edellytyksenä avoimen datan laajempien yhteiskunnallisten hyötyjen saavuttamiseksi.

Tervetuloa kuulemaan enemmän tutkimuksesta ja raportin johtopäätöksistä, sekä keskustelemaan siitä, mitä opittavaa Suomella on Britannian esimerkistä. Tilaisuus on suunnattu erityisesti avoimen datan ja julkishallinnon avoimuuden kentällä toimiville virkamiehille, päätöksentekijöille, tutkijoille sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Tilaisuuden ohjelma

  • 15:00 – 15:20  Tervetuloa – Antti Karjalainen, British Council Suomi & Jussi Nissilä, Suomen Lontoon instituutti
  • 15:20 – 16:00  Tutkimuksen ja raportin esittely – Antti Halonen, Suomen Lontoon instituutti
  • 16:00 – 16:30 Avoimen datan politiikka Suomessa – Taru Rastas, Liikenne- ja viestintäministeriö
  • 16:30 – 17:00 Kysymyksiä, vastauksia ja vapaata keskustelua
  • 17:00 – 18:00 Tarjoilua ja verkottumista

Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin, mutta rajallisten paikkojen vuoksi pyydämme ilmoittautumista viimeistään keskiviikkoon 11.4. mennessä täällä: 
http://beingopenaboutdata.eventbrite.com/

Peruutathan myös osallistumisesi, mikäli et pääsekään paikalle.

“Being Open About Data – Analysis of the UK open data policies and applicability of open data” raportti löytyy englanniksi täältä:
http://finnish-institute.org.uk/images/stories/pdf2012/being%20open%20about%20data.pdf

Raportin suomenkielinen versio julkaistaan myöhemmin keväällä 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.