Open Knowledge Finland on perustettu!


Lyhyt videotiiviste Open Knowledge Finland ry:n perustamiskokouksesta 21.12.2012. Video by Jarmo Lahti (@jarmolahti)


Maailmanlopunpäivänä 21.12.2012 pidettyyn Open Knowledge Finland ry. perustamiskokoukseen osallistui perustajajäseninä 64 henkilöä ja perustavina kannatusjäseninä 17 organisaatiota ja lisäksi kaksi henkilöä seurasi kokousta liittymättä yhdistykseen. Noin puolet kokousosallistujista oli paikanpäällä Helsingin Katariinankadulla ja puolet osallistui kokoukseen verkon kautta. Osallistujamäärä ja kiinnostus ylitti kaikki odotukset ja uuden yhdistyksen hallitukseenkin oli ehdolla peräti kolmetoista kiinnostunutta – tästä on erittäin hyvä jatkaa.

Ohjeet perustamiskirjan allekirjoittamiseen

Kaikkien virallisesti perustajajäseniksi haluavien tulee allekirjoittaa perustamiskirja tai toimittaa allekirjoitettu vahvistus perustajajäsenyydestään liitettäväksi perustamiskirjaan 27.12.2012 mennessä, jolloin allekirjoitukset toimitetaan patentti- ja rekisterihallintoon. Mikäli osallistuit kokoukseen etäyhteyden kautta tai jostain muusta syystä et ole vielä allekirjoittanut perustamiskirjaa, niin:

  • 1# Tulosta tämä liitedokumentti tai tulostimen puuttuessa kirjoita vastaavasisältöinen vahvistus käsin
  • 2# Skannaa tai ota valokuva allekirjoitetusta vahvistuksesta
  • 3# Lähetä allekirjoitettu vahvistus sähköpostitse perustamiskokouksen puheenjohtajalle osoitteeseen antti.poikola A gmail.com [Otsikoksi: Vahvistus perustajajäsenyydestä]

Pöytäkirja ja tallenteet

Suurkiitos kokouksen videoinnista Jarmo Lahdelle!

Hallitus ja strategiaryhmä


Klikkaa kuvaa ja retweettaa…


Kokouksessa valittiin lyhyelle toimikaudelle kuusihenkinen hallitus, joka on täynnä avoimen tiedon konkareita:
Petri Kola (@pe3), Joonas Pekkanen (@joonaspekkanen), Jussi Nissilä (@jusnis), Juha Huuskonen (@juhuutweet), Tarmo Toikkanen (@tarmotoikkanen) ja Sanna Marttila (@sannamarttila)! Hallituksen järjestäytymiskokous on tätä kirjoitettaessa meneillään sähköpostikokouksena.

Hallituksen keskeisin tehtävä on ohjata avoimesti ja osallistuvasti OKF Finlandin vision, strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelua ennen OKF Finland Conventionin yhteydessä 9.2.2013 pidettävää vuosikokousta (ks. OKF Finland Roadmap ). Itseasiassa nämä tehtävät ovat kaikille avoimen OKF Finland -strategiaryhmän tehtäviä, näin laajemman yhteisön paras tietämys saadaan käyttöön. Hallitus toimii vain strategiaryhmän osana ja pitää lankoja käsissään. Perustamiskokouksessa jo 33 henkilöä liittyi strategiaryhmään (mikäli haluat mukaan laita sähköpostia antti.poikola A gmail.com). Strategiaryhmä aloittaa toiminnan yksityiskohtaisemman suunnittelun perjantaina 4.1.2013 klo 15-18 Otavan opiston osuuskunnan tiloissa osoitteessa Annankatu 9.

Keksi kysymyksiä uudelle yhdistykselle

Tavoitteena on kerätä aluksi 100 uuden yhdistyksen toiminnan suunnittelun kannalta merkityksellistä kysymystä, joihin lähdetään hakemaan vastauksia. Kysymykset voivat olla luonteeltaan käytännönläheisiä (esim. mihin pankkiin avataan tili?), strategisia (esim. miten yhdistys asemoi itsensä suhteessa olemassaoleviin toimijoihin?), toimintatapoja muokkaavia (esim. miten kaksikielisyyttä vaalitaan käytännössä?), visionäärisiä (esim. kuinka monta jäsentä yhdistyksellä on vuonna 2015?) jne.

Monilla on varmasti jo mielessään myös ehdotuksia yhdistyksen toimintaan, mutta niidenkin taustalta on usein löydettävissä kysymys, johon ehdotuksella vastataan. Esimerkiksi, jos ehdotus olisi, että OKF Finlandin tulee olla mukana JulkICT kokonaisarkkitehtuurityössä voisi kysymys olla, että “Missä kansallisisssa ja kansainvälisissä hankkeissa OKF Finlandin tulisi olla mukana?”. Vastaavasti, jos ehdotus olisi, että OKF Finlandin pitää järjestää roadshow Suomen suurimpii kaupunkeihin voisi kysymyksen muotoilla, että “Miten OKF Finlandin toimintaa laajennetaan maantieteellisesti?”.

Lisää omat kysymyksesi listalle osoitteessa: http://fi.okfnpad.org/question-sourcing , jos et ehdi lukea koko listaa läpi, niin se ei haittaa tuplakysymyksiä yhdistellään strategiatyön myötä.

Case-kuvaus etäosallistumisesta yhdistyksen perustamiskokoukseen

Perustamiskokous järjestettiin niin, että noin puolet osallistujista osallistui kokoukseen verkon kautta, jotkut kuulemma kännykällä meren jäältä. Näistä etäjärjestelyistä on tarkoitus kirjoittaa tiivis case-kuvaus “opit ja kopit” -tyyliin, eli malliksi muille ja myös itsellemme, miten suurehkon kokouksen etäosallistuminen voidaan järjestää. Mikä toimi nyt hyvin ja missä on parannettavaa?

Tähän muistioon ( http://fi.okfnpad.org/case-perustamiskokous-etana ) pyydetään erityisesti etäosallistujia, mutta myös paikanpäällä olleita vapaamuotoisesti ja omin sanoin kertomaan, mitä tapahtui, mikä toimi, mikä oli fiilis jne. Parannusehdotukset ja kritiikki on tervetullutta, samoin autenttiset huomiot eri asioista ja myöskin dokumentaariset kuvaukset niin kauan, kun asiat on vielä tuoreessa muistissa.

Hyvää joulua ja uuttavuotta kaikille!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.