OKF Finland Roadmapping -sessio 4.1.2013

“Judge a man by his questions rather than by his answers.” – Voltaire

Tervetuloa Open Knowledge Finland roadmappingsessioon perjantaina 4.1.2013 klo 15-18 osoitteeseen Annankatu 9 a 11 (tarkemmat tiedot sähköpostitse strategiaryhmäläisille – voit myös soittaa tai viestittää Antti Poikola 044 3375439). Etäosallistuminen on mahdollista osoitteessa https://otavanopisto.adobeconnect.com/nettikansa

Tapaamisessa käynnistetään kuukauden kestävä strategiatyö uudelle yhdistykselle. Tavoitteena on saada helmikuun OKF Finland Conventioniin mennessä kirkastettua perustetun yhdistyksen identiteetti ja kirjattua yhdistyksen toimintasuunnitelma ja strategia sillä tavalla, että ne tukevat tekemistä, motivoivat ja innostavat osallistumaan.

Konkreettisena tuloksena on yksi OKF Finland Roadmap -dokumentti ( http://bit.ly/OKF_Finland_Roadmap ), joka sisältää helmikuun alussa kaiken olennaisen, eikä mitään ylimääräistä. Dokumentointi ja lopputulos ovat toki tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on keskustelut, joiden kautta tuloksiin päädytään.

Tekemisen periaatteina on avoimuus ja joukkoistaminen. Strategiatyöhön pitäisi voida osallistua, vaikka olisi vain kymmenen minuuttia aikaa jossain rakosessa. Se, miten tämä avoin joukkoistettu kuukauden kestävä strategiatyö käytännössä toteutetaan on osin hyppy tuntemattomaan.

Kaikkia strategiatyön menetelmiä ei ole lukittu ja huomisessa tapaamisessa prosessi saanee tarkemman hahmon, mutta yhtenä keskeisenä menetelmänä on kysymysten kerääminen ja jalostaminen konkreettisiksi toimintaehdotuksisksi ja strategialinjauksiksi – siksi siis alussa sitaatti Voltairelta.

Esitehtävä

Tavoitteena on kerätä aluksi 100 uuden yhdistyksen toiminnan suunnittelun kannalta merkityksellistä kysymystä, joihin lähdetään hakemaan vastauksia. Kysymykset voivat olla luonteeltaan käytännönläheisiä (esim. mihin pankkiin avataan tili?), strategisia (esim. miten yhdistys asemoi itsensä suhteessa olemassaoleviin toimijoihin?), toimintatapoja muokkaavia (esim. miten kaksikielisyyttä vaalitaan käytännössä?), visionäärisiä (esim. kuinka monta jäsentä yhdistyksellä on vuonna 2015?) jne.

Monilla on varmasti jo mielessään myös ehdotuksia yhdistyksen toimintaan, mutta niidenkin taustalta on usein löydettävissä kysymys, johon ehdotuksella vastataan. Esimerkiksi, jos ehdotus olisi, että OKF Finlandin tulee olla mukana JulkICT kokonaisarkkitehtuurityössä voisi kysymys olla, että “Missä kansallisisssa ja kansainvälisissä hankkeissa OKF Finlandin tulisi olla mukana?”. Vastaavasti, jos ehdotus olisi, että OKF Finlandin pitää järjestää roadshow Suomen suurimpii kaupunkeihin voisi kysymyksen muotoilla, että “Miten OKF Finlandin toimintaa laajennetaan maantieteellisesti?”.

Lisää omat kysymyksesi listalle osoitteessa: http://fi.okfnpad.org/question-sourcing , jos et ehdi lukea koko listaa läpi, niin se ei haittaa tuplakysymyksiä yhdistellään strategiatyön myötä.

Kysymyksistä strategiaksi

Alustava hahmotelma siitä, miten kysymyksistä päästään Roadmapdokumentin sisältöön:

  1. Raakakysymys (brainstormataan 100 raakakysymystä)
  2. Lähetekeskustelu (tarkastellaan kutakin raakakysymystä ja päätetään, miten siihen lähdetään hakemaan vastauksia ja miten tulokset vastaukset käsitellään ja viedään osaksi roadmappia)
  3. Prosessointi (hajautetaan vastausten hakeminen, taustatyö ja jalostaminen, käytetään kysymykseen sopivia keinoja vastausten hakemiseen)
  4. Päätös (tuodaan yhteenveto ideoista “päätöskeskusteluun”, jossa priorisoidaan ideoita ja sovitaan, mitä tulee toimintasuunnitelmaan, tätäkin voidaan hajauttaa – kaikkien ei tarvitse olla päättämässä kaikista kysymyksistä)
  5. Dokumentointi (kirjataan tulokset esim. toimintaehdotus tai visiolause Roadmappiin sopivaan kohtaan)

Työkalut

Kirjautuminen näihin palveluihin on suotavaa, muttei kuitenkaan ehdoton edellytys strategiatyöhön osallistumiseen.


* PS: Open Knowledge Finland ry:n rekisteröitymispaperit on toimitettu patentti- ja rekisterihallintoon, perustamiskokouksessa läsnäolleista perustajajäsenistä (63 varsinaista + 17 kannattajaa) allekirjoitukset saatiin kasaan lähes kaikilta (54 varsinaista + 16 kannattajaa – ks. lopullinen lista perustajajäsenistä). Yhdistyksellä on myö Y-tunnus: 2520401-8.

 

 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.