Mitkä ovat parhaat kotimaiset avoimen datan esimerkit?

Mitä hyötyjä paikkatiedon ja muun datan avaamisesta on syntynyt? Avaamisella on hintansa, mutta saadaanko sen vastineeksi kustannussäästöjä, parempia palveluita tai löytyykö vaivalla koostetuille aineistoille kokonaan uusia käyttötarkoituksia?

Inspire-verkostoOpen Knowledge FinlandSpatineo oy ja Diges ry– keräävät kattavaa listaa Suomalaisista avoimen datan käyttöesimerkeistä. Tavoitteena on inspiroida muita käyttäjiä sekä auttaa toistamaan ja levittämään parhaita käytäntöjä. Parhaat esimerkit julkaistaan lyhyinä kuvallisina artikkeleina tarkoitusta varten perustettavalla sivustolla. Alkuvaiheessa tapaushakemistoon pyritään saamaan syksyyn mennessä noin 50 avoimen datan käyttökuvausta. Jatkossa toimitettua aineistoa tarjotaan myös osaksi Valtiovarainministeriön suunnitteilla olevaa julkishallinnon datakatalogia (ks. Valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelma).

Hanke on lähtöisin Inspire-verkoston Hyödyntäminen-ryhmästä, jossa alkujaan oli tavoitteena paikkatiedon hyvien käytäntöjen tapaushakemisto. Tapaushakemisto-ajatusta laajennettiin koskemaan kaikkea avointa dataa, koska tavoitteena on saada paikkatiedolle näkyvyyttä muidenkin kuin vain paikkatietoalan ihmisten keskuudessa sekä nähtiin, että on olemassa tarve yleisemmälle avoimen datan tapaushakemistolle.

Open Data Showroom

Mallia voi ottaa vaikka saksalaisen Open Data Networkin show roomista.

Tapaushakemisto toteutetaan joukkoistamalla ja siihen osallistuvien tahojen omilla resursseilla. Avoimen datan hengessä kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Paikkatiedon tai avoimen datan käyttöesimerkkejä kerätään, käy kirjoittamassa ehdotus yhteiskirjoitusdokumenttiin tai lähetä ehdotus sähköpostitse osoitteella inspire@nls.fi. Samaan osoitteeseen voi ilmoittautua myös mukaan työryhmään.

  • Esa Tiainen (Inspire-verkosto)
  • Kristian Jaakkola (Spatineo Oy)
  • Antti Poikola (Open Knowledge Finland ry.)

Käy katsomassa valmiita ehdotuksia tai jätä omasi!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.