Testaamaan Tilastokeskuksen uutta APIa

Tilastokeskus sponsoroi vuoden 2014 Apps4Finland -kilpailua ja osana sponsorointipakettia Open Knowledge Finland -verkosto tarjoaa Tilastokeskukselle Datavalmennusta.

Tilastokeskus on julkaisemassa alkusyksystä uutta versiota StatFin API:sta. Datavalmennus tähtää siihen, että syyskuussa, kun uusi API-versio virallisesti julkistetaan olisi ohjeistukset jo testattuja ja hyviä.

Nyt etsimme tekijää tai tekijöitä, jotka olisivat halukkaita rahaa vastaan testaamaan ja koekäyttämään uutta rajapintaa ennen virallista julkaisua. Könttäpalkkio työstä 500€ ja tekeminen elokuun aikana.

Luonnollisesti jos muuten vain satut rajapintaa testailemaan ja haluat välittää palautteesi, niin nyt siihen on oiva mahdollisuus.

Osoite API:n testiversioon on osoitteessa: http://stat.fi/org/lainsaadanto/api.html

Kysymyksinä mm:

– Miten API ja aineistot kannattaisi esitellä sivustolla niin, että ne houkuttelisivat ja olisivat helppokäyttöisiä ohjelmoijille.

– Erityiskysymyksenä, että miten tietojen yhdistelyä eri taulukoista voidaan helpottaa – tätä varten on tehty Väestölaskenta API demo, jossa muuttujia on “litistetty” 1-ulotteisiksi käytön helpottamiseksi.

Ota yhteyttä antti.poikola[a]gmail.com / 044 337 5439

One thought on “Testaamaan Tilastokeskuksen uutta APIa”

  1. Kiitos Jogi !

    Ruotsalaisilla on valmiina R-rajapinta Ruotsin Tilastokeskuksen (SCB) vastaavaan APIin. Sain nyt sen pohjalta perushaun Suomen Tilastokeskuksen APIn demoversioon toimimaan R:ssä.

    Tämä beta-versio suomen tilastokeskuksen R-paketiksi löytyy nyt GitHubista https://github.com/rOpenGov/finSCB Asennusohjeet ja esimerkkejä on README-filessä. Kaikki ei välttämättä toimi, kaikki palaute ja kontribuutiot on tervetullutta.

    Pitemmän tähtäimen suunnitelmissa on yhtenäistää R-rutiinit ruotsalaisten kanssa ja muokata näiden pohjalta geneerinen PX-API-R-paketti joka sellaisenaan toimisi molemmissa maissa ja muuallakin (nykyisessä pxR-paketissa on isoja ongelmia).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.