Työryhmäpäivän satoa: avoimen hallinnon toimintasuunnitelmatavoitteita ja kansanliike MyDatasta

Jaakko Korhonen esitteli D-Cent -projektia.

Jaakko Korhonen (keskellä) esitteli D-Cent -projektia.

Open Democracy

Työryhmä jatkoi Avoin Suomi -tapahtumassa alkanutta Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman toimintasuunnitelman kirjoittamista. OKFFI:ssä valmistellaan avoimesti ja hajautetusti ehdotuksia sitoomuksiksi, jotka voisivat edistää Suomen hallinnon avaamista. Sitoomukset voivat olla esimerkiksi päätöksenteon avaamista pilottihankkeiden muodossa, lakikokoelman avaamista rakenteiseksi dataksi tai sitoutumista avoimeen hankintamenettelyyn.

Sami Majaniemi kertoi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan aiemmin tällä viikolla myönteistä vastakaikua herättäneestä ajatuksesta laatia laadukas hallitusohjelma avoimesti verkossa. Tuloksena syntyvä versio voisi toimia pohjana eduskuntavaalien jälkeisille hallitusohjelmaneuvotteluille.
Jaakko Korhonen esitteli D-Cent-projektin suunnitelmia. Raimo Muurinen peräänkuulutti teknologisen alustan konkreettisten hyötyjen nostamista markkinoinnin kärkeen. D-Cent tarjoaa työkaluja ruohonjuuritason kansalaisaktiiveille ja järjestöille hajautettua yhteistyötä varten. Erona perinteisiin palveluihin on, että se toteutetaan avoimella lähdekoodilla ja käyttäjät hallitsevat itseään koskevaa dataa. Käytännön toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi oma sosiaalinen media, äänestämiset ja yhteiskirjoittaminen.

Joonas Pekkanen kertoi tietopyynnöstä. Tietopyynto.fi palvelu lanseerattiin syksyn aikana ja on osoittautunut erittäin suosituksi palveluksi. Verkkopalvelu auttaa kansalaisia tekemään tietopyyntöjä viranomaisille. Palvelussa on kaikkien viranomaisten yhteystiedot valmiina ja käyttäjää opastetaan tietopyynnön tekemiseen. Viestit välittyy palvelun ja viranomaisen välillä. Kun viranomainen vastaa tietopyyntöön ovat tiedot kaikkien saatavilla verkkopalvelussa. Samalla järjestettiin harjoitus, jossa kiinnostuneet pääsivät kokeilemaan tietopyyntöjen laatimista -ja palvelun kehittäjät saivat autenttista käyttäjäpalautetta. Raimo Muurinen teki tietopyynnön Patentti- ja rekisterihallitukselle erityislainsäädännöllisistä yhdistyksistä. Lilli Linkola jätti Tukesille tietopyynnön vaarallisia aineita Suomessa käsittelevistä yrityksistä. Palvelun kehittäjät, Jaakko Korhonen ja Joonas Pekkanen kohdistivat mielenkiintonsa metatasolle lähettämällä jokaiselle Suomen kahdelletoista ministeriöille tietopyynnön niiden vuosina 2012 ja 2013 saamista tietopyynnöistä. Aikaa näiden lähettämiseen kului muutama minuutti. Käy katsomassa palvelussa miten ministeriöt vastasivat, tai lähetä oma tietopyyntösi valitsemastasi aiheesta.

Open Education

Uusi peruskoulun OPS2016 tuo koodauksen peruskouluun. “Kävimme läpi kenttää ja toimijoita, jotka tässä ovat seuraavina kahtena vuonna aktiivisia ja joiden kanssa olisi hyvä koordinoida. Selvitämme, mitkä ovat tarpeet avoimen oppimateriaalin tuottamiselle uusien oppimisaktiviteettien tueksi. Ainakin olemassaolevien alustojen, työkalujen, palveluiden ja sisältöjen kartoitus on tarpeen. Keskustelu ja projektin hahmottelu jatkuvat OE-työryhmän Google+ -ryhmässä.” kertoo Tarmo Toikkanen.

My Data

Syyskussa julkaistun ihmiskeskeistä henkilötietoa tutuksi tekevän oppaan jatkona MyData-ryhmällä on suunnitelmissa kiihdyttää toiminnan tahtia. “Keskittymme syksyllä MyData arkkitehtuurin selkeyttämiseen ja MyData white paperin julkaisuun. Lisäksi suunnitteilla on MyData-osuuskunta, joka edistää MyData-asiaa ja puolustaa kansalaisten henkilötiedon hyödyntämiseen liittyviä ihmisoikeuksia” sanoo ryhmän puuhamies Kai Kuikkaniemi. “Aloitamme oikeastaan suoranaisen kansanliikkeen”, heittää vierestä Samuel Rinnetmäki.

Jatkoa ensi vuonna

Open Knowledge Finlandin työryhmät ovat kaikille avoimia, ja niiden toimintaan voi osallistua helpoiten verkon kautta. Työryhmät keskustelevat usein Facebook-ryhmissä ja kehittävät uutta ohjelmakoodia avoimesti GitHubissa. Okf.fi-sivun ylälaidan valikosta löytyy kunkin työryhmän oma sivu. Seuraavaa työryhmäpäivää ei ole vielä aloitettu suunnittelemaan, joten kuka tahansa kiinnostunut voi tarttua toimeen. Sopiva ajankohta voisi olla tammikuu 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.