MyData mukana strategisessa hallitusohjelmassa

TIEDOTE 29.5.2015 (lataa pdf-versio)

MYDATA_COVER2Sipilän hallitus linjaa strategisessa hallitusohjelmassa, että Suomessa: “Vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä, samalla varmistaen tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä.” (Strateginen hallitusohjelma 27.5.2015, s.24).

Liikenne -ja viestintäministeriö julkaisi syyskuussa keskustelunavauksena Open Knowledge Finlandin (OKF) tuottaman MyData – johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen -selvityksen. Selvityksen kirjoittaja ja OKF:n MyData -työryhmää vetävä tutkija Kai Kuikkaniemi kommentoi hallitusohjelman lausuntoa – “Hallitus tukee Liikenne- ja Viestintäministeriön esille nostamaa MyData-kehitystä. Suomessa on meneillään kansallisia suuria tutkimushankkeita, joissa kehitetään MyData-infrastruktuuria, joka olisi paras käytännön tapa toteuttaa hallitusohjelman tavoite kansalaisten itseään koskevien tietojen käytöstä”.

Uuden hallituksen toimikaudella astuu voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus, joka yhdenmukaistaa henkilötietolainsäädännön kaikissa EU-maissa. Suomella on nyt pieni etumatka ja erinomainen mahdollisuus saada kilpailuetua, mikäli MyData -kehitystä viedään määrätietoisesti eteenpäin.

Tervetuloa mukaan 2.6 järjestettävään Hyötyä omasta datasta – My Data-tilannekatsaus 2015-seminaariin kuulemaan lisää MyDatasta, haastamaan ja kyselemään!

Open Knowledge Finland järjestää osana pohjoismaista avoimen tiedon viikkoa tiistaina 2.6. aamupäiväseminaarin MyDatasta. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee tilaiseedessa englanninkielisen ja edelleen kehitetyn tiivistelmän MyDatasta ja Datam.me-kansanliike lanseeraa kampanjan, jonka tavoitteena on kerätä ihmisiä yhteen pyytämään henkilötietojaan uudelleenkäytettävässä muodossa ja auttaa organisaatioita vastaamaan tähän pyyntöön.

Aika: Tiistaina 2.6.2015. klo 9 – 12
Paikka: HUB13, Kaisaniemenkatu 13 A, toinen kerros
Ilmoittautuminen: https://mydata2015.eventbrite.com/

Lisätietoja MyDatasta
MyDatan yksinkertainen perusajatus – ihmisille käytännöllinen mahdollisuus hallita omaa dataansa – mahdollistaa digiajan kansalaisoikeuksien demokraattisen toteutumisen sekä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka hyödyntävät henkilötietoa raaka-aineena yksilöityjen palveluiden luomiseksi. Nykylainsäädäntö takaa jo nyt tiedonsaantioikeuden kansalaisille ja mahdollistaa myös henkilödatan käsittelyn, mutta henkilödatan luvittamiseen eri datalähteistä kolmansiin palveluihin ei ole vielä yhteensopivaa toimintamallia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.