Avoimet kulttuuriaineistot jälleen käyttöön Hack4FI – Hack your heritage -kulttuurihackathonissa!

Tiedote 5.2.2016

Avoimiin kulttuuriaineistoihin keskittyvä Hack4FI – Hack your heritage! -hackathon järjestetään Helsingissä 5.–7.2.2016. Tapahtumaan on ilmoittautunut 100 moniammatillisesta yhteistyöstä ja kulttuuriaineistojen luovasta uudelleenkäytöstä kiinnostunutta taiteilijaa, graafista suunnittelijaa, koodaria, palvelumuotoilijaa, käsikirjoittajaa ja humanistia.

Hackathon edistää ihmisten osallistumista yhteisen kulttuuriperinnön tuottamiseen. Tärkeänä tavoitteena on myös kannustaa osallistujia ideoimaan uusia ja avoimille aineistoille perustuvia konsepteja, palveluita, kulttuuri- ja taideteoksia sekä liiketoimintaa.

Hackathonissa työstetään yli 30 suomalaisen kulttuuri- ja muistiorganisaation dataa ja sisältöjä, jotka on avattu kaikkien vapaaseen käyttöön. Käyössä on myös arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja yhteen kokoava Finna.fi-palvelu, joka julkaisi 3.2.2016 avoimen rajapinnnan. Rajapinnan kautta kuka tahansa saa käyttöönsä liki 9 miljoonan aineiston kuvailutiedot esimerkiksi uusien verkkopalveluiden kehittämistä varten. Finna.fi-palvelussa on myös haettavissa yli 200 000 avoimesti lisensoitua suomalaista kulttuuriperintöä edustavaa kuvaa.

Hackathon on osa laajempaa hanketta, jonka tarkoituksena on saattaa suomalaisten kulttuuri- ja muistiorganisaatioiden avaamat kulttuuriaineistot hyötykäyttöön. Tämä AvoinGLAM:in, Aalto-yliopiston Medialaboratorion ja Aalto Media Factoryn Hack4FI – Hack your heritage -yhteishanke huipentuu 13.4.2016 järjestettävään gaalatilaisuuteen, jossa palkitaan ja jaetaan tunnuksia luoville ja hyödyllisille sovelluksille, konsepteille sekä kulttuuri- ja taideteoksille.

Lisäksi kaupallisesti lupaavilla luovien alojen töillä on mahdollisuus saada jopa 50 000 euroa ideansa jatkokehittämiseen osana ns. CreatiFI-haastetta. Päätöksen palkittavista projekteista tekee eri alojen asiantuntijoista koostuva tuomaristo.

Syksyllä 2015 käynnistynyt Hack4FI – Hack your heritage -hanke kokoaa yhteen avoimista kulttuuriaineistoista, digitaalisesta kulttuurista ja moniammatillisesta yhteistyöstä kiinnostuneita ihmisiä. AvoinGLAM -verkoston toteuttama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke jatkaa Tanskassa luotua Hack your heritage -konseptia, jossa avatuista digitaalisista kulttuuriaineistoista kehitetään uusia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Hack4FI – Hack Your Heritage:
http://hack4.fi/
Sanna Marttila, projektipäällikkö, sanna.marttila@okf.fi, p. 040 144 2103.

Finna:
https://www.finna.fi/
Erkki Tolonen, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto, erkki.tolonen@helsinki.fi, p. 050 576 2869.

CreatiFI:
http://www.creatifi.eu
Kaisa Sibelius, kaisa.sibelius@forumvirium.fi, p. 040 5701317.

 

AvoinGLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums) on osa kansainvälistä OpenGLAM-verkostoa, joka koostuu avoimien sisältöjen ja tiedon kanssa työskentelevistä toimijoista. Verkoston tavoitteena on tehdä yhteistyötä GLAM-organisaatioiden kanssa sekä avata kulttuuri- ja muistiorganisaatioiden sisältöjä ja dataa eri yleisöille. Avoin GLAM järjestää mm. työpajoja ja seminaareja, sekä jakaa tietoa ja kokemuksia avoimesta kulttuurista ja taiteesta. Lisätietoja: avoinglam.fi

AvoinGLAM on osa Open Knowledge Finland ry:tä. Open Knowledge Finland on vuoden 2012 lopussa perustettu yhteisölähtöinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii osana kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. Yhdistys edistää tiedon avoimuutta, avoimen tiedon hyödyntämistä, sekä avoimen yhteiskunnan kehittymistä eri sektoreilla. Lisätietoja: http://www.okf.fi.

 

hack4fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.