Avoimuus ASTE-kehittämisen ytimessä

Blogi, vapaa julkaistavaksi ti 23.2.2016 klo 01:00

ASTE-konsortiolle avoimuus merkitsee tiedon vapaata liikkumista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Tavoitteena on tarjota käyttäjäorganisaatioille vapaus valita itselle tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Datan vapaa liikkuminen mahdollistaa käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun ja tarjoaa palvelujen käyttäjälle pääsyn olennaiseen tietoon. Tiedon liikkuminen järjestelmien välillä tarjoaa kokonaiskuvan kansalaisen tarpeista. Myös palvelupolkujen suunnittelijat saavat näin kuvan palvelujen tilasta.

Avoin pääsy digitaalisiin resursseihin mahdollistaa tehokkaan aiempien ponnistusten uudelleenhyödyntämisen. Avoin kehittäjäyhteisö tarjoaa kiihdytyskaistan innovaatioille. Yhteistyöponnistukset mahdollistuvat entistä laajemmassa monitoimijaympäristössä kun jakamisen transaktiokustannukset pienenevät. Datasta ei tarvitse maksaa erikseen, ja sopimusneuvottelut suoraviivaistuu.

Avoimuus on luottamuksen passi. Suurempi silmäparien lukumäärä tekee todennäköisemmäksi virheiden löytämisen, mahdollistaen ongelmakohtiin puuttumisen. Kun turvallisuus ja jatkuvuus otetaan tosissaan, on avoimuus yksi parhaita keinoja näiden varmistamiseen.

ASTE-konsortio katsoo nykyisen haasteellisen markkitilanteen vaativan muutoksia kohti avoimempaa markkinaa. Katsomme avoimuuden tuovan hyötyjä kaikille toimijoille. Avoimuus kannustaa innovatiivisuuteen, ketteryyteen ja luo edellytykset rakentaa yhdessä parempia palveluja käyttäjille.

Avoimuuden ilmenemismuotoja

Avoin tieto

Avoimen tiedon määritellään olevan tietoa, jota kuka tahansa voi vapaasti lukea, käyttää, muokata ja jakaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen. http://opendefinition.org/od/1.1/fi/ Avoin data vähentää transaktiokustannuksia organisaatioiden välillä ja sallii käyttäjille reilun pääsyn kultturiperintöönsä, kannustaen osallistumiseen ja datan uudelleenkäyttöön.

Avoin rajapinta

Tullaakseen tehokkaasti sovelluskehittäjien uudelleenkäyttämäksi, avoin data on julkaistava yksinkertaisessa ja avoimessa muodossa. Helposti käytettävien teknologioiden ja rajapintakäytäntöjen käyttö helpottaa datan tutkimista ja käyttötarkoitusten löytämistä. http://avoinrajapinta.fi/

Avoin tuote

Avoin tuote on teknologiariippumattomasti suunniteltu suunniteltu konsepti joka on tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi. Avoin tuotealusta on rakennettu maksimoimaan innovaatio ekosysteemissä jonka se luo. Myös avoimella tuotteella on foorumi, jolla kontrolloidaan tuotteen brandimielikuvaa, konseptia ja elinkaarta. Tuotetta voivat kuitenkin uudelleenkäyttää ja kehittää kolmannet osapuolet. Uudet paikalliset implementaatiot ja uudet käyttötavat luovat innovaatioita jotka parantavat perustuotteen toiminnallisuutta.

Avoimet standardit

Avoimet standardit ovat vapaasti kaikkien saatavissa. Suljettujen, toimittajakohtaisten standardien käyttö nostaa osanoton kynnystä ja estää ei-kaupallisten kehittäjien osallistumisen toimintaan.

Avoin markkina

Avoin markkina mahdollistaa terveen kilpailun ja kannustaa tuottamaan tehokkaammin lisäarvoa käyttäjille. Valinnanvapaus toimii elinvoimaisuutta edistävänänä mekanismina. Inklusiivinen toimijoiden pääsy markkinalle parantaa reagointikykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin.

ASTE-konsortion tavoitteena on tukea Suomen ohjelmisto- ja teknologia-alan kehitystä luomalla avoin ja terve sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien markkina. Samalla tehostetaan verovarojen käyttöä huomattavasti. Avoin markkina tukee innovaatioita ja mahdollistaa teknologisen kehittämisen ketterästi, esimerkiksi hallittujen kokeilujen avulla. Jäseninä konsortiossa ovat Open Knowledge Finland, NurseBuddy, Reaktor, Codecontrol, Solita, Vincit, Gofore, Codento Oy, Vaadin Oy, Oy Aurora Data and Systems Ltd., MediSapiens Oy ja Siili Solutions Oyj.

Lisätietoja: tuotepäällikkö Jaakko Korhonen, jaakko.korhonen@okf.fi, 0503285285

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.