Suomi maailman kärkeen tiedejulkaisujen hintatietojen avoimuudessa

Avoimen tieteen aktiivien tietopyyntö paljasti tiedejulkaisujen hintatiedot hallinto-oikeuden päätöksellä. Suomi on ensimmäinen maa, jossa julkaisijakohtaiset tiedot korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden maksamista tilaushinnoista ovat saatavilla. Tämä vahvistaa yliopistojen neuvotteluasemaa suhteessa kustantajiin, mikä on viimeaikaisten syvien rahoitusleikkausten valossa erityisen ajankohtaista vuoden 2016 sopimusneuvottelujen tueksi. Kustannusten vertailu tukee myös keskustelua vaihtoehtoisista julkaisumalleista ja rahoituksen ohjaamisesta avoimen julkaisemisen (OA) suuntaan.

 

Tiedejulkaisujen kustannukset ovat kohonneet nopeasti, mutta tarkkojen hintatietojen puute on hankaloittanut kokonaiskuvan hahmottamista. Hinnoissa on merkittäviä eroja kustantajien, yliopistojen ja maiden välillä. Samalla kun suuret julkaisutalot ovat saavuttaneet jopa kymmenien prosenttien voittomarginaaleja ja julkaisutoiminta on yhä keskittyneempää, yliopistokirjastot Harvardia myöten ovat ajautuneet kestämättömään rahoitustilanteeseen. Tämä on osaltaan vauhdittanut avoimen julkaisemisen murrosta.

 

Open Knowledge Finland ry:n (OKF) keskusteluryhmässä todettiin keväällä 2014, että sopimusten kokonaishintojen pitäisi olla julkista tietoa myös Suomessa. Kesällä 2014 tutkija ja avoimen tieteen aktiivi Leo Lahti jätti yhteisön nimissä tietopyynnön Aalto-yliopistolle ja muille suomalaisille korkeakouluille. Nekin hyötyisivät tietojen julkisuudesta, joka tekisi neuvotteluista läpinäkyvämpiä ja voisi tuoda kustannussäästöjä.

 

Yksikään korkeakoulu ei toimittanut pyydettyjä tietoja. Tiedekustantajien oikeustoimien pelko lienee estänyt niitä noudattamasta omia avoimuusperiaatteitaan, sillä esimerkiksi Aalto kieltäytyi aluksi toimittamasta edes valituskelpoista päätöstä, kiisti toimineensa viranomaisena jota julkisuuslaki koskee, ja yritti siirtää vastuun tietojen luovuttamisesta Kansalliskirjastolle. Avoimen tieteen aktiivit veivät asian Helsingin hallinto-oikeuteen, joka odotetusti vahvisti hintatietojen julkisuuden elokuussa 2015. Vastaavien tietojen avaamista on vaadittu aiemminkin; maa- ja yliopistokohtaisia lukuja on saatavilla joistain maista, mutta tarkkoja julkaisijakohtaisia tietoja on julkaistu vain Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Opetusministeriön ATT-hanke otti lopulta vetovastuun Suomen hintatietojen kokoamisesta.

 

Kaksivuotisen tietopyyntöprosessin jälkeen Suomi on nyt ensimmäisiä maita, joissa tiedot on julkaisijatasolla avattu kattavasti ja yksityiskohtaisesti usean vuoden ajalta. Aineisto sisältää kaikkien korkeakoulujen ja kymmenien muiden laitosten tilausten arvon 266 kustantajanimikkeen osalta. Tilausten kokonaisarvo vuosina 2010-2015 oli 131.1 miljoonaa euroa. Tarkempi analyysi aineiston sisällöstä löytyy erillisestä kirjoituksesta. Erityiskiitos kuuluu suomalaiselle avoimen tieteen yhteisölle, jonka aloitteellisuutta ja sinnikkyyttä tarvittiin julkisuuslain toimeenpanossa

 

Linkit:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.