International Open Data Conference 2016 | #IODC16

Mika Honkanen ja Teemu Ropponen osallistuivat International Open Data Conferenceen (www.opendataconf.com) Espanjan Madridissa viikolla (3.10. – 7.10.2016). Osallistuminen osa VNK TEAS rahoittamaa avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen -projektia. Paikalla oli noin 1660 osallistujaa ympäri maailmaa. Tavoitteenamme oli selvittää, mitä avoimen datan vaikuttavuudesta tiedetään ja millaista tutkimusta ja verkostoja siitä on olemassa. Tätä varten oli järjestetty keskiviikkona kokonainen päivän “Open Data Research Symposium” sivutapahtuma: http://odresearch.org/. Osoitteessa on tapahtuman agenda ja esitykset, sekä julkaisut.

Alla olevassa kuvassa on esitetty datavisualisointi melkein koko tapahtuman osallistujista ja heidän taustoista.

Tapasimme noin 250 ihmistä tapahtuman aikana. Keskustelimme “älykkäistä kaupungeista”, avoimen datan mittaamisesta, CKANista, avoimista budjeteista, baltian maiden avoimesta datasta, pohjoismaalaista yhteistyöstä, USA-EU yhteistyöstä, avoimen datan käytöstä eri sovelluksiin ja B2B & B2C & B2G.

cuk70b_xyaamxa3-1

Suomi on avoimen datan kärkimaita maailmassa, mutta myös muualla tehdään paljon avoimuuden eteen töitä. Eri maiden vahvuudet vaihtelevat. Suomen vahvuus on avoimuuden luonnollisuus. Anders Chydenius (1729–1803) sain läpi vuonna 1766 kirjoitus- ja painovapausasetuksen (förordning angående skrif- of tryckfriheten). Se oli maailman ensimmäinen julkisuuslaki. Asetuksella vahvistettiin julkisuus valtion organisaatio- ja toimintaperiaatteeksi antamalla yksityiskohtaiset säännökset yleisten asiakirjain julkisuudesta. Painovapauden näkökulmasta se merkitsi jokaiselle tunnustettua oikeutta julkaista painettuna valtiopäivä-, oikeudenkäynti- ja muita viranomaisten hallussa olevia asiakirjoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.