Helsingin kaupunki harkitsee sosiaalisten innovaatioiden tukemista

Kaupunginhallituksen jäsen vihreiden kaupunginvaltuutettu Erkki Perälä jätti 13.11.2013 Open Knowledge Finland ry:n tukeman aloitteen, joka tekisi toteutuessaan Helsingistä innovatiivisemman, osallistavamman ja avoimemman paikan.

Photo CC, by Tulenheimo (http://www.flickr.com/photos/tulenheimo/)

Photo CC, by Tulenheimo (http://www.flickr.com/photos/tulenheimo/)

Kyseessä on 2002 perustetun Helsingin kaupungin innovaatiorahaston sääntöjen muuttaminen niin, että myös sosiaaliset innovaatiot voisivat hakea kaupungin tukea. Tähän asti rahoitusta ovat voineet hakea vain suoraan elinkeinotoimintaan liittyvät hankkeet.

Sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan keksintöjä, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisten elämään vastaamalla heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa. Parannukset voivat olla esimerkiksi uusia toimintatapoja, strategioita tai organisaatioita. Useimmiten sosiaaliset innovaatiot liittyvät yhteiskunnan toimintaan, terveyteen ja hyvinvointiin, koulutukseen ja työoloihin. Sosiaalisilla innovaatioilla nähdään merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa.

Useimmat menestyneet sosiaaliset innovaatiot kuten RavintolapäiväSiivouspäiväAika parantaa -verkosto ovat tähän asti saaneet tunnustusta ja palkintoja vasta jälkikäteen. Sama koskee neljättä vuotta järjestettävää Apps4Finland -kilpailua, jossa palkitaan jo tehdyn työn perusteella sekä liiketoimintaan tähtääviä innovaatioita että sosiaalisia innovaatioita verkkoympäristössä. Sosiaalisten innovaatioiden syntyminen on Suomessa toistaiseksi ollut siis vapaaehtoistyön ja aktiivisten henkilöiden omien panostusten varassa. On erittäin tärkeää, että liiketoimintainnovaatioiden lisäksi myös sosiaalisten innovaatioiden varsinaista kehitystyötä rahoitetaan. Sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät eivät tietenkään kehittele ideoitaan rahan takia, mutta monet hyvät ideat jäävät työpöydälle, jos vapaaehtoistyön lisäksi kulut pitää maksaa kokonaan omasta pussista.

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tuen mahdollistaminen myös sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen edistää Helsingin kaupungin strategiaa täydellisesti, kuten “venekuva” alla havainnollistaa. Sosiaaliset innovaatiot parantavat helsinkiläisten hyvinvointia, tekevät Helsingistä elinvoimaisemman ja toimivamman ja vahvistavat demokratiaa ja osallisuutta. Parempaa tapaa jalkauttaa Helsingin strategiaa vuosiksi 2013-2016 ei itse asiassa ole helppo keksiä.

Helsingin Strategia 2013-2016 kuvaajana

Helsingin Strategia 2013-2016 kuvaajana

Seuraavaksi onkin pohdittava, miten varmistamme sosiaalisten innovaatioiden rahoittamisen myös valtakunnallisella tasolla. Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus ja yksityiset pääomasijoittajat ovat tehneet hyvää työtä liiketoimintainnovaatioiden rahoittamiseksi. Sosiaalisten innovaatioiden osalta monet toivoivat, että käynnissä oleva rahankeräyslainuudistus mahdollistaisi jatkossa sosiaalisten innovaatioiden joukkorahoittamisen Suomessakin, mutta näin ei näytä tapahtuvan.

Erityisen ahtaassa kolossa ovat ne sosiaaliset innovaatiot, jotka eivät kykene esittäytymään kulttuuri tai nuorisohankkeena. Valtionavustuksia jaetaan Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta neljään tarkoitukseen (i) taiteeseen ja kulttuurin, (ii) tieteeseen ja tutkimukseen, (iii) nuorisotoimintaan, ja (iv) liikuntaan. Sen lisäksi RAY jakaa rahapelituloja (v) sosiaali- ja terveysalan toimintaan. Yksityiset säätiöt puolestaan rahoittavat käytännössä vain kulttuurihankkeita ja tieteellistä tutkimusta.

Miten siis tehdään jatkossa ei ainoastaan Helsingistä vaan koko Suomesta parempi paikka sosiaalisten innovaatioiden avulla? Miten roolijakoa esimerkiksi Sitran, RAY:n tai OKM:n valtionavustusten suhteen voidaan kehittää niin, että sosiaalisille innovaatioille saadaan rahoitusta koko Suomessa?

– Joonas Pekkanen, Open Knowledge Finland ry:n (OKFFI) hallituksen ja Open Democracy Working Groupin jäsen

OKFFI:n tarkoituksena on edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen yhteiskunnan kehittymistä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.