Blog

Kehittäjät jakavat toisilleen julkista rahaa avoimen demokratian nimissä

“Maksu ensin, työt sitten joskus, ehkä” Uudessa julkisessa tietojärjestelmähankkeessa on myös nurinkurista se, että myyjät ovat samalla ostajia. Tänään julkistetussa Datademossa etsitään demokratiaa edistäviä, avointa dataa hyödyntäviä ideoita ja kannustetaan niiden toteuttamiseen jakamalla 2000 euron rahoituspaketteja sovellusten ja visualisaatioiden kehittäjille.

Suosituksia lobbaamisen läpinäkyvyyden parantamiseksi

Vallitsee laaja yksimielisyys tarpeesta toimia avoimemmin ja tietää – ja tarvittaessa rajoittaa – lobbaajien mahdollisuuksia vaikuttaa hallituksen päätöksentekoon. On lobbaajana sitten suuri tai pieni yritys, etujärjestö tai kansalaisjärjestö, oleellista on, että kansalaiset tietävät, kenellä virkamiesten itsensä lisäksi on ollut vaikutusta tietyn päätöksen tai lainsäädännön valmisteluun ja muotoiluun. Yksi tapa varmistaa tiedonsaanti on säännellä lobbaamista ja […]

Helsingin kaupunki harkitsee sosiaalisten innovaatioiden tukemista

Kaupunginhallituksen jäsen vihreiden kaupunginvaltuutettu Erkki Perälä jätti 13.11.2013 Open Knowledge Finland ry:n tukeman aloitteen, joka tekisi toteutuessaan Helsingistä innovatiivisemman, osallistavamman ja avoimemman paikan. Kyseessä on 2002 perustetun Helsingin kaupungin innovaatiorahaston sääntöjen muuttaminen niin, että myös sosiaaliset innovaatiot voisivat hakea kaupungin tukea. Tähän asti rahoitusta ovat voineet hakea vain suoraan elinkeinotoimintaan liittyvät hankkeet. Sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan keksintöjä, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisten […]